Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Babś A.

Transmisja danych w inteligentnych systemach pomiarowych (ISP)

Wiadomości Elektrotechniczne, 2014, 3, 36-40
2

Bajor M., Jankowski R., Widelski G.

Area-wide management of a significant wind generation as a way to ensure a safe grid operation

Acta Energetica, 2014, 3, 17-22
3

Bajor M., Ziołkowski P., Skoczko P. 

A novel algorithm of forecasting the potential development of generation in the distribution grid

Acta Energetica, 2014, 2, 4-8
4

Downar D., Minkiewicz H.

Zabezpieczenia hydromechaniczne w układach regulacji turbin zapewniające bezpieczną eksploatację elektrowni wodnej

Energetyka, 2014, 12, 738-741
5

Głowacki F., Koseda H.

Oprogramowanie DigSilent Power Factory jako wsparcie techniczne w analizach dla prób systemowych

Wiadomości Elektrotechniczne, 2014, 9, 36-39
6

Głowacki F., Koseda H.

Próba systemowa uruchomienia bloku w EC2 Gdańsk i napędów potrzeb własnych EC Gdynia z EW Żarnowiec oraz podania napięcia do rozdzielni 220 kV Pątnów

Rozdział w książce "Blackout a krajowy system elektroenergetyczny", Ośrodek Wydawnictw Naukowych Poznań 2014, 91-107
7

Kołodziej D., Klucznik J.

Usage of wind farms in voltage and reactive power control based on the example of Dunowo substation

Acta Energetica, 2014, 1, 59-66
8

Korpikiewicz J., Bronk L., Magulski R.

Power demand forecasting methodology as a tool for planning and development of the distibution networks

ActaEnergetica, 2014, 2, 19, 53-57
9

Korpikiewicz J., Bronk L., Pakulski T.

Capabilities deliver control services provided by decentralized energy generation

ActaEnergetica, 2014, 2, 19, 70-74
10

Korpikiewicz J., Bronk L., Pakulski T.

Methodology of using ancillary services provided by distributed generation for planning and development MV network processes

ActaEnergetica, 2014, 2,19, 61-65
11

Lubośny W., Lubośny Z.

Uzupełnienie klasycznego modelu matematycznego generatora synchronicznego

Rozdział w książce "Blackout a krajowy system elektroenergetyczny", Ośrodek Wydawnictw Naukowych Poznań 2014, 1, 277-288
12

Sobczak B., Rink R., Głaz M.

Application of load compensation in voltage controllers of large generators in the polish power grid

Acta Energetica, 2014, 1/18, 152-159
13

Sobczak B., Rink R., Kuczyński R., Trębski R.

Fast-valving of large steam turbine units as a means of power system security enhancement

ActaEnergetica, 2014, 1/18, 166-171