Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Figiel P., Jaworska L., Czechowski K., Krząstek K., Cygan S.

Wpływ metody formowania Al2O3 na właściwości płytek skrawających

Mechanik, 2014, 8-9, 119-126
2

Habrat W., Wdowik R., Porzycki J., Świder J.

Określenie granicznych wartości porowatości pozornej ceramiki korundowej i cyrkonowej w stanie białym dla potrzeb obróbki ściernicami z mikrokrystalicznego korundu spiekanego

Mechanik, 2014, 9, 143-146
3

Homa M., Sobczak N., Korpała B., Bruzda G., Ciecińska M, Krauz M., Gazda A., Stygar M., Brylewski T., Rękas M

Właściwości termofizyczne szkła barowego borokrzemianowego przeznaczonego na uszczelnienia w ogniwach paliwowych IT-SOFC

Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials, 66, Nr: 3, 253-258
4

Kluczowski R., Krauz, M., Kawalec M., Ouweltjes J.P.

Near net shape manufacturing of planar anode supported solid oxide fuel cells by using ceramic injection molding and screen printing

Journal of Power Sources, 2014, 268, 5, 752–757
5

Kruk A., Stygar M., Krauz M., Homa M., Adamczyk A., Kucza W., Rutkowski P., Bobruk M., Gil A., Brylewski T

Mikrostruktura oraz właściwości elektryczne warstwy o strukturze spinelu na wybranych wysokochromowych stalach ferrytycznych

Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials, 66, Nr: 3, 235-244