Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Anderson E., Karolak J., Wiśniewski J.

Przepięcia wewnętrzne w uzwojeniach transformatorów blokowych

Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 1, 206-208
2

Karolak J., Przybysz J., Wróblewska S., Berger P.

Awaria wyłącznika przyczyną uszkodzenia generatora dużej mocy

Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 1, 242-244.
3

Wiśniewski J., Anderson E., Karolak J.

Sensitivity of Power Station Auxiliary Network to the Possibility of Ferroresonance Occurrence

Acta Energetica, 2014, 4, 21, 171-177