2014

Ocena sprawności działania stałosiłowych zawieszeń rurociągów pary po wieloletniej eksploatacji

tl_files/zdjecia/Aktualnosci 2015/2015-01-23 Seminarium IEn/Marek Rusiniak.JPG
 
Mgr inż. Marek Rusiniak (MBM), mgr inż. Krzysztof Romaniuktl_files/zdjecia/Aktualnosci 2015/2015-01-23 Seminarium IEn/Rurociag.jpg
 
 

Celem pracy było określenie wpływu długotrwałej eksploatacji, w rzeczywistych warunkach bloku energetycznego, na parametry użytkowe typowych zawieszeń stałosiłowych stosowanych jako zamocowania głównych rurociągów pary bloków energetycznych. Wytypowano kilka długo eksploatowanych zamocowań stałosiłowych przeciwciężarowych. Zaprojektowano i wykonano stanowiska badawcze umożliwiające pomiar sił i przemieszczeń w zamocowaniach w warunkach przemysłowych. Przeprowadzono serię pomiarów i na tej podstawie określono opory ruchu zamocowań – histerezy i siły progowe. Dla określenia wielkości histerezy mierzono siłę w trakcie wymuszanej zmiany położenia zawieszenia. W linię działania sił włączono dynamometr tensometryczny oraz urządzenie pozwalające na wywołanie ruchu roboczego. Do rejestracji przemieszczeń zamocowania wykorzystano czujnik indukcyjny. Łącznie zbadano sześć zawieszeń. Przeanalizowano uzyskane wyniki i sformułowano wnioski z pracy badawczej.