Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Baran A., Białobłocki K., Błesznowski M., Bocian P., Celińska A., Golec T., Ilmurzyńska J., Jagiełło K., Jakubiak A., Jewulski J., Kuczmierczyk P., Kuczyński P., Lewtak R., Marek E., Milewska A., Nehring G., Nentwig C., Remiszewski K., Rychlik M., Siedlecki M., Skrzypkiewicz M., Stępień M., Świątkowski B., Wierzbicki M., Zieleniak A.

Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie

Praca zb. pod red. T. Golca, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy, Warszawa, Radom 2014, ISBN 978-83-7789-270-1
2

Baran A., Remiszewski K.

Aplikacja gazu ze zgazowania biomasy w silnikach

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.2" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 275-290
3

Bocian P.

Badania charakterystyk zapłonu chmury pyłowych paliw BiOB

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.1" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 133-146
4

Bocian P., Świątkowski B.

Palniki na gaz o niskiej i niestabilnej jakości pochodzący ze zgazowania biomasy i odpadów biodegradowalnych

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.1" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 69-89
5

Celińska A.

Badanie przydatności paliw odpadowych jako surowca energetycznego do zgazowania i spalania

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.1" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 9-27
6

Ferreira N. M., Kovalevsky A. V., Naumovich E. N., Yaremchenko A. A., Zakharchuk K. V., Costa F. M., Frade J. R.

Effects of transition metal additives on redox stability and high-temperature electrical conductivity of (Fe,Mg)3O4 spinels

Journal of the European Ceramic Society 2014, 34, 19, 2339–2350
7

Golec T.

Instalacja zgazowania KAJOT produkująca gaz o wysokiej wartości kalorycznej i wysokiej czystości

Nowa Energia, 2014, 1, 37, 125
8

Golec T., Świątkowski B., Kuczyński P., Cichowlas Ł.

Analiza możliwości współspalania podsuszonego węgla brunatnego w kotle BB-1150

Nowa Energia, 2014, 1, 37, 143
9

Golec T., Świątkowski B., Kuczyński P., Cichowlas Ł.

Spalanie podsuszonego węgla brunatnego (dz.VI.17). Analiza możliwości współspalania podsuszonego węgla brunatnego w kotle BB-1150

Rozdział w monografii "Suszenie węgla niskogatunkowego" pod red. H. Pawlak-Kruczek, Z. Pluteckiego, Wydawnictwo ”Nowa Energia”, Wrocław, Racibórz 2014
10

Gromada M., Trawczyński J., Wierzbicki M.

Metody membranowe frakcjonowania powietrza

Rozdział w monografii "Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2, Produkcja tlenu na potrzeby spalania tlenowego", red. nauk. Nowak W., Chorowski, M., Czakiert T., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, 74-111, ISBN 978-83-7193-629-6, ISSN 0860-5017
11

Ilmurzyńska J., Siedlecki M.

Zgazowanie BiOB w instalacji pilotowej 800 kW – aspekty techniczne i procesowe

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.2" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 249-273
12

Jakubiak A., Białobłocki K.

Proces zgazowania biomasy jako źródło paliwa dla ogniw paliwowych SOFC

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.2" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 291-310
13

Jewulski J., Skrzypkiewicz M., Struzik M., Lubarska-Radziejewska I.

Lignite as a fuel for direct carbon fuel cell system

International Journal of Hydrogen Energy, 2014, 39, 36, 21778-21785
14

Jewulski J., Zieleniak A., Stępień M., Skrzypkiewicz M., Wierzbicki M., Błesznowski M., Rychlik M., Nentwig Ch.

Badania układu stosu tlenkowych ogniw paliwowych SOFC sprzężonego z reaktorem zgazowania biomasy

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.2" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 311-333
15

Kuczyński P., Białecki R.

Monte Carlo Ray Tracing method on ortho-Cartesian meshes in radiation heat transfer modeling

Nowa Energia, 2014, 1, 37, 107
16

Kuczyński P., Białecki R.

Radiation heat transfer model using Monte Carlo ray tracing method on hierarchical ortho-Cartesian meshes and non-uniform rational basis spline surfaces for description of boundaries

Archives of Thermodynamics, 2014, 35, 2, 65-92.
17

Kwiatkowski K., Bajer K., Celińska A., Dudyński M., Korotko J., Sosnowska M.

Pyrolysis and gasification of a thermally thick wood particle – Effect of fragmentation

Fuel, Vol. 132, 15 September 2014, 125-134.
18

Lewtak R.

Matematyczne i numeryczne modelowanie procesu spalania pojedynczej cząstki biomasy

Rozdział w monografii "Energetyczne wykorzystanie biomasy poprzez spalanie i zgazowanie. Cz.1" pod red. T.Golca. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa, Radom 2014. ISBN 978-83-7789-270-1, 118-132
19

Lewtak R., Hercog J.

Coal char kinetics of oxidation and gasification reactions

Rozdział w monografii "Aktualne Zagadnienia Energetyki" pod red. K. Wójsa, P. Szulca, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014, 203-210, 978-83-7493-873-0
20

Lewtak R., Milewska A.

On the oxygen-enriched combustion of a single coal char particle

Rozdział w monografii „Aktualne Zagadnienia Energetyki” pod red. K. Wójsa, P. Szulca, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014, 211-220, 978-83-7493-873-0