Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Babś A.

Automatyzacja sieci rozdzielczych jako podstawowy element sieci inteligentnych

Automatyka, Elektryka, Zakłócenia, 2013, 2, 22-28
2

Babś A.

Awarie katastrofalne w Indiach w lipcu 2012

Wiadomości Elektrotechniczne, 2013, 3, 30-32.
3

Babś A.

Standardy wymiany informacji w systemach inteligentnego pomiaru

Smart Grids Polska, 2013, 4, 52-59.
4
Bajor M., Jankowski, R., Widelski, G.

Obszarowe zarządzanie dużą generacją wiatrową w kontekście zapewnienia bezpiecznej pracy sieci

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2013, 33, 63-66
5

Bajor M., Kosmecki M., Wilk M.

A method of identifying dynamic parameters of generating units based on dynamic response during disturbances

Acta Energetica, 2013, 4/17, 4-13
6

Bajor M., Kosmecki M., Wilk M.

Metoda identyfikacji parametrów dynamicznych jednostek wytwórczych na podstawie przebiegów pozakłóceniowych

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2013, 32, 71-74
7

Bajor M., Ziołkowski P., Widelski G.,

Korelacja generacji wiatrowej i potencjalnej generacji PV

Energia Elektryczna, 2013, 3, 20-22
8

Głowacki F., Koseda H.

Możliwości zastosowania superkondensatorów do poprawy jakości energii elektrycznej w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych Smart Grid

Wiadomości Elektrotechniczne, 2013, 1, 29-32
9

Kołodziej D., Klucznik J.

Wykorzystanie farm wiatrowych do regulacji napięcia i mocy biernej na przykładzie węzła Dunowo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2013, 32, 119-122
10

Korpikiewicz J., Bronk L., Magulski R.

Metodyka prognozowania zapotrzebowania na moc jako narzędzie na potrzeby planowania rozwoju sieci dystrybucyjnych

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2013, 33, 27--30
11

Korpikiewicz J., Bronk L., Pakulski T.

Metodyka wykorzystania usług regulacyjnych świadczonych przez generację rozproszoną przy planowaniu rozwoju sieci SN

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2013, 33
12

Korpikiewicz J., Bronk L., Pakulski T.

Możliwości świadczenia usług regulacyjnych przez generację rozproszoną

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2013, 33, 15-18
13

Kosmecki M.

Układy prądu stałego wysokiego napięcia i urządzeń energoelektronicznych - Komitet Studiów B4

Energetyka, 2013, 3, 249-255
14

Kuczyński R., Sobczak B.

Symulator Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – nowe narzędzie do szkolenia służb dyspozytorskich Operatora Systemu Przesyłowego

Energetyka, 2013, 11, 856--859
15

Powroźnik M., Kołodziej D.

Nowe algorytmy regulacji napięcia i mocy biernej stosowane w układach ARNE/ARST dla autotransformatorów pracujących w przyelektrownianych stacjach elektroenergetycznych najwyższych napięć – cześć I

Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 11, 25-128. Czasopismo z listy JCR (15 pkt)
16

Sobczak B., Rink R.

Kompensaja prądowa w regulatorach napięcia generatorów systemowych

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2013, 32, 127-130
17

Sobczak B., Rink R., Kuczyński R., Trębski R.

Szybkie zaworowanie turbin parowych dużych bloków jako środek zwiększania bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2013, 32, 115-118