Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Gromada M., Świder J.

Szlifowanie obwiedniowe profili spieków ceramicznych

Mechanik, 2013, 8-9, 160-173
2

Tomov R. I, Dudek M., Hopkins S. C., Krauz M., Wang H., Wang C., Shi Y., Tomczyk P., Glowacki B. A.

Inkjet Printing of Direct Carbon Solid Oxide Fuel Cell Components

ECS Transactions, 2013, 57, 1359-1369
3

Wdowik R., Porzycki J., Świder J., Nazarko P.

Mikroskopowa ocena parametrów osiowego ruchu oscylacyjnego ściernicy

Mechanik, 2013, 8-9, 417-423