Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Karolak J., Przybysz J., Wróblewska S., Berger P.

Uszkodzenie dużego turbogeneratora podczas synchronizacji

XVIII Konferencja Energetyki "Innowacje dla energetyki", GNIEW, 11-13.09.2013