Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Mężyk D.

Energetyczne rurociagi wysokociśnieniowe-zagadnienia bezpiecznej  eksploatacji

Przegląd Spawalniczy, 2013, 12, 104-109