Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Antunes R., Jewulski J., Golec T.

Full Parametric Characterization of LSM/LSM-YSZ Cathodes by Electrochemical Impedance Spectroscopy

Journal of Fuel Cell Science and Technology, 2013, 11, 7. Czasopismo z listy JCR (25 pkt)
2

Błesznowski M., Jewulski J., Zieleniak A.

Determination of H2S and HCl concentration limits in the fuel for anode supported SOFC operation

Cent. Eur. J. Chem. 11 (6), 960-967 (2013)
3

Jewulski J.

Ogniwa paliwowe

Rozdział w książce "Vademecum Gazownika, Tom III, Użytkowanie gazu ziemnego", SITPNIG, 2013, Ogniwa paliwowe, 301-308
4

Jovanovic R., Rasuob B., Stefanovica P., Cvetinovica D., Świątkowski B.

Numerical investigation of pulverized coal jet flame characteristics under different oxy-fuel conditions

International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 58, Issues 1–2, March 2013, Pages 654–662
5

Kotyra A., Wójcik W., Gromaszek K., Popiel P., Ławicki T., Jagiełło K.

Detection of biomass-coal unstable combustion using frequency analysis of image series

Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 3b, 279-281 Czasopismo z listy JCR (15 pkt)
6

Kovalevsky A. V., Yaremchenko A. A., Naumovich E. N., Ferreira N. M., Mikhalev  S. M.,  Costa F. M., Frade J. R.

Redox stability and high-temperature electrical conductivity of magnesium- and aluminium-substituted magnetite

Journal of the European Ceramic Society, 2013, 33, 2751-2760. Czasopismo z listy JCR (45 pkt)
7

Kulesza P. J., Stefanowicz-Pięta I., Rutkowska I. A., Wadas A., Marks D., Klak K., Stobinski, L., Cox J. A.

Electrocatalytic oxidation of small organic molecules in acid medium: Enhancement of activity of noble metal nanoparticles and their alloys by supporting or modifying them with metal oxides  (Review)

Electrochimica Acta, 2013, 110, 474-483. Czasopismo z listy JCR (35 pkt)
8

Kupecki J., Milewski J., Badyta K., Jewulski J.,

Evaluation of Sensitivity of a Micro-CHP Unit Performance to SOFC Parameters

ECS Trans. 2013 51(1): 107-116;
9

Lázaro M.J., Gálvez M.E., Boyano A., Ascaso S., Suelves I., Moliner R., Pieta I., Herrera C., Larrubia M.A., Alemany L.J.

Catalytic technologies for diesel engines exhaust gas cleaning

Nova Science Publishers, Inc., 2011 (2013 wznowienie wydania), 354-386
10

Lewtak R.

Numerical simulation of air and oxy-fuel combustion of single coal particles using the reactive implicit continuous-fluid Eulerian (RICE) method

AIP Conference Proceedings, 2013, 1558, 2201
11

Lewtak R., Milewska A.

Application of different diffusion approaches in oxy-fuel combustion of single coal char particles

Fuel 2013, 113, 844–853
12

Madejski P., Nabagło D., Kubiczek H., Szczepanek K., Lewtak R.

Assessment of the impact of biomass burners location in OP-650 boiler on the UBC content in bottom ash

Rozdział w książce "Modern Energy Technologies, Systems and Units", Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013
13

Marek E., Stańczyk K.

Case studies investigating single coal particle ignition and combustion

Journal of Sustainable Mining, 2013, 12, 17-31
14

Oh H., Stefanowicz-Pięta I., Luo J., Epling W.S.

Reaction kinetics of C3H6 oxidation for various reaction pathways over diesel oxidation catalysts

Topics in Catalysis, 2013, 56, 1916-1921. Czasopismo z listy JCR (35 pkt)
15

Shaula A. L., Kolotygin V. A., Naumovich E. N., Pivak  Y. V.,  Kharton V. V.

Oxygen Ionic Transport in Brownmillerite-Type Ca2Fe2O5-δ and Calcium Ferrite-Based Composite Membranes

Solid State Phenomena, 2013, 200, 286-292
16

Stefanowicz-Pięta I., García-Diéguez M., Larrubia M. A., Alemany L. J., Epling W. S.

Nanofiber alumina supported lean NOx trap: Improved sulfur tolerance and NOx reduction

Topics in Catalysis, 2013, 56, 50-55. Czasopismo z listy JCR (35 pkt)
17

Stefanowicz-Pięta I., García-Diéguez M., Larrubia M. A., Alemany L. J., Epling W. S.

Sn-modified NOX storage/reduction catalysts

Catalysis Today, 2013, 207, 200-211. Czasopismo z listy JCR (40 pkt)
18

Stefański M., Siedlecki M.

A comparison between the classical control system and the neural network approach for the control of a small scale (800 kwth) downdraft fixed bed biomass gasifier

21st European Biomass Conference & Exhibition, 2013, 2BO.4.2, 473 – 479
19

Stefański M., Siedlecki M., Mrozik A., Białobłocki K.

Aspekty techniczne i procesowe produkcji gazu generatorowego na przykładzie instalacji zgazowania o mocy 800 kW wykonanej w skali przemysłowej

Energetyka, 2013, 12, 932 – 938
20

Zapotoczna-Sytek G., Łaskawiec K., Gębarowski P., Małolepszy J., Szymczak J.

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., 2013