You are here: Home / Publications / 2013

Publications

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
1

Alessi M., Bartoszewicz-Burczy H., Cortes A., Garcı́a F., Pestonesi D., Włodarczyk T.,

Attack scenarios. Threats, vulnerabilities, and attack scenarios along with their selection criteria

Consiglio Nazionale delle Ricerche, CERIS - Instituto di Ricerca sull'Impresa e lo Sviluppo, Rapporto Tecnico 2013, 48, 1-76
2

Antunes R., Jewulski J., Golec T.

Full Parametric Characterization of LSM/LSM-YSZ Cathodes by Electrochemical Impedance Spectroscopy

Journal of Fuel Cell Science and Technology, 2013, 11, 7. Czasopismo z listy JCR (25 pkt)
3

Babś A.

Automatyzacja sieci rozdzielczych jako podstawowy element sieci inteligentnych

Automatyka, Elektryka, Zakłócenia, 2013, 2, 22-28
4

Babś A.

Awarie katastrofalne w Indiach w lipcu 2012

Wiadomości Elektrotechniczne, 2013, 3, 30-32.
5

Babś A.

Standardy wymiany informacji w systemach inteligentnego pomiaru

Smart Grids Polska, 2013, 4, 52-59.
6
Bajor M., Jankowski, R., Widelski, G.

Obszarowe zarządzanie dużą generacją wiatrową w kontekście zapewnienia bezpiecznej pracy sieci

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2013, 33, 63-66
7

Bajor M., Kosmecki M., Wilk M.

A method of identifying dynamic parameters of generating units based on dynamic response during disturbances

Acta Energetica, 2013, 4/17, 4-13
8

Bajor M., Kosmecki M., Wilk M.

Metoda identyfikacji parametrów dynamicznych jednostek wytwórczych na podstawie przebiegów pozakłóceniowych

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2013, 32, 71-74
9

Bajor M., Ziołkowski P., Widelski G.,

Korelacja generacji wiatrowej i potencjalnej generacji PV

Energia Elektryczna, 2013, 3, 20-22
10

Bielecki J., Wańkowicz J.

Izolatory ceramiczne do sieci średnich napięć i 110 KV. Zalecane właściwości i badania oraz wytyczne doboru

Wyd.: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Warszawa 2013. Monografia. ISBN 978-83-925667-4-8
11

Błesznowski M., Jewulski J., Zieleniak A.

Determination of H2S and HCl concentration limits in the fuel for anode supported SOFC operation

Cent. Eur. J. Chem. 11 (6), 960-967 (2013)
12

Cheadle M.J., Woźniak M., Bromberg L., Glowacki B.A., Jiang X., Zeng R., Minervini J.V., Brisson J.G.,

DC Superconducting Cable Using MgB2 Wires

IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2013, 23, 6200805. Czasopismo z listy JCR (25 pkt)
13

Clarke R., Nuttall W., Glowacki B.A.

Endangered helium: bursting the myth

The Chemical Engineer, 2013, 32-36
14

Dudek M., Tomczyk P., Socha R., Skrzypkiewicz M., Jewulski J.

Biomass Fuels for Direct Carbon Fuel Cell with Solid Oxide Electrolyte

Int. J. Electrochem. Sci., 8 (2013) 3229-3253
15

Dudek M., Tomov R.I., Wang C., Glowacki B.A., Tomczyk P., Socha R.P., Mosiałek M.,

Feasibility of direct carbon solid oxide fuels cell (DC-SOFC) fabrication by inkjet printing technology

Electrochimica Acta, 2013, 105, 412-418. Czasopismo z listy JCR (35 pkt)
16

Feys J., Ghekiere B., Lommens P., Hopkins S.C., Vermeir P., Baecker M., Glowacki B.A., Van Driessche I.,

Thin YBa2Cu3O7-δ patterns by Chemical Solution Processing using Ink-Jet Printing

MRS Online Proceedings Library 2013, 1547, 3-12
17

Gałka T.

Evaluation of condition symptoms in diagnosing complex objects

Global Journal of Science Frontier Research (A) (2013), vol.13, No.7, pp. 10-18
18

Gałka T.

Evolution of Symptoms in Vibration-Based Turbomachinery Diagnostics

Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Biblioteka Problemów Eksploatacji, 2013
19

Glowacki B.A., Nuttall W.J., Clarke R.H.

Beyond the Helium Conundrum

IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 2013, 23, 0500113. Czasopismo z listy JCR (35 pkt)
20

Głowacki F., Koseda H.

Możliwości zastosowania superkondensatorów do poprawy jakości energii elektrycznej w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych Smart Grid

Wiadomości Elektrotechniczne, 2013, 1, 29-32