You are here: Home / Publications / 2012

Publications

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
41

Wróblewski S., Bytnar A.

Analiza odkształceń stojana turbogeneratora wywoływanych zjawiskami magnetycznymi i elektromagnetycznymi

Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, 2012, Nr 66, S i M nr 33, s. 274-281
42

Wróblewski S.; Bytnar A., Juszkiewicz P.

Predykcja czasu życia turbogeneratora na podstawie obserwacji trendu zmian poziomu wibracji

Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, 2012, Nr 66, S i M nr 33, s. 268-272