Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Anderson E., Karolak J., Wiśniewski J.

Wykorzystanie nowoczesnych technik łączeniowych w układach kompensacji mocy biernej

Przegląd Elektrotechniczny nr 4a/20012