Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Dudek M., Tomczyk P., Juda K.L., Tomov R., Glowacki B., Batty S., Risby P., Socha R.,

Comparison of the Performances of DCFC Fuelled with the Product of Methane RF Plasma Reforming and Carbon Black

Int. J. Electrochem. Sc., 2012, 7 (8), 6704-6721