Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Mężyk D.

Zastosowanie badań wizualnych w procesie diagnostyki obiektów energetycznych - metody pomiarowe w endoskopii przemysłowej

4. Konferencja Naukowo - Techniczna. Diagnostyka Materiałów i Urządzeń Technicznych. Politechnika Gdańska 2012