Jesteś tutaj: Badania naukowe / Referaty konferencyjne / 2012

2012

Autor (autorzy) referatu Tytuł referatu Tytuł konferencji, organizator Miejsce i data
Jewulski J. Rozwój innowacyjnych technologii czystej generacji mocy Konferencja naukowo-techniczna:
INNOWACJE DLA ENERGETYKI, Instytut Energetyki
Warszawa,
9-10 października 2012
Golec T. Spalanie i współspalanie biomasy w technologii pyłowej Konferencja naukowo-techniczna:
INNOWACJE DLA ENERGETYKI, Instytut Energetyki
Warszawa,
9-10 października 2012
Ilmurzyńska J. Zgazowanie biomasy w złożu stałym – możliwości i ograniczenia Konferencja naukowo-techniczna:
INNOWACJE DLA ENERGETYKI, Instytut Energetyki
Warszawa,
9-10 października 2012
Jakubiak A. Czyszczenie gazu procesowego na potrzeby układów kogeneracyjnych Konferencja naukowo-techniczna:
INNOWACJE DLA ENERGETYKI, Instytut Energetyki
Warszawa,
9-10 października 2012
Świątkowski B. Spalanie tlenowe w kotłach energetycznych Konferencja naukowo-techniczna:
INNOWACJE DLA ENERGETYKI, Instytut Energetyki
Warszawa,
9-10 października 2012
Gromada M. Wytwarzanie membran ceramicznych dla czystych technologii generacji mocy,
ogniwa paliwowe i membrany tlenowe
Konferencja naukowo-techniczna: INNOWACJE DLA ENERGETYKI, Instytut Energetyki Warszawa,
9-10 października 2012
Struzik M. Rozwój membran tlenowych Konferencja naukowo-techniczna:
INNOWACJE DLA ENERGETYKI, Instytut Energetyki
Warszawa,
9-10 października 2012
Kupecki J. Układy kogeneracyjne z ogniwami paliwowymi Konferencja naukowo-techniczna:
INNOWACJE DLA ENERGETYKI, Instytut Energetyki
Warszawa,
9-10 października 2012
Jewulski J. Węglowe ogniwa paliwowe - szansa dla Polski Konferencja naukowo-techniczna:
INNOWACJE DLA ENERGETYKI, Instytut Energetyki
Warszawa,
9-10 października 2012
Bielecki J., Wańkowicz J. Kryteria oceny izolatorów kompozytowych pod względem ich doboru do linii SN i 110 kv V Konferencja Naukowo-Techniczna: Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Dźwirzyno,
15-16 maja 2012
Gałka T. Application of kurtosis in vibration time histories analysis CM2012/MFPT2012 Conference London,
June 12-14, 2012
Gałka T. Vibration-Based Diagnostics of Steam Turbines, in Mechanical Engineering INTECH 2012 : The Second International Conference on Innovative Computing Technology, IEEE Casablanca (Marocco),
18-20 Sept. 2012
Jaworski M. Wpływ głębokości odwiertu relaksacyjnego na pomiar naprężeń w stali metodą Mathara. Porównanie z metodą magnetyczną efektu Barkhausena oraz optyczną DIC 4. Konferencja Naukowo - Techniczna: Diagnostyka Materiałów i Urządzeń Technicznych, Politechnika Gdańska Gdańsk,
31 maja - 2 czerwiec 2012
Jewulski J., Stępień M., Błesznowski M., Gallucci K., Barisano D. Biomass gasification and syngas production for use in solid oxide fuel cell: gas cleaning and conditioning, and performance tests 20th European Biomass Conference and Exhibition, Milan (Italy)
June 18-22 2012
Kupecki J., Jewulski J., Milewski J. Multi-level mathematical modeling of solid oxide fuel cells InTech - Clean Energy for Better Environment Croatia,
2012
Lewtak R., Milewska A. The influence of the equimolar and non-equimolar counterdiffusion on the oxygen-enriched combustion of a single coal char particle Numerical Heat Transfer 2012
International Conference, Silesian University of Technology
Institute of Thermal Technology
Wrocław (POLAND)
4-6 September, 2012
Lizer M. Impedancyjne i odległościowe zabezpieczenia bloku w czasie zakłóceń w sieci zewnętrznej XV Ogólnopolska Konferencja: Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce, Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP oraz Energotest Sp. z o. o. Kocierz,
17-19 października 2012
Mężyk D. Zastosowanie badań wizualnych w procesie diagnostyki obiektów energetycznych - metody pomiarowe w endoskopii przemysłowej 4. Konferencja Naukowo - Techniczna: Diagnostyka Materiałów i Urządzeń Technicznych, Politechnika Gdańska Gdańsk,
31 maja - 2 czerwiec 2012
Przybysz J., Szydłowski M. Możliwości regulacji rozpływów mocy z wykorzystaniem hydrogeneratorów,
Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP, Instytut Energetyki
Seminarium 2012: Automatyka w Elektrowniach Wodnych,
Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP
Międzybrodzie Żywieckie, 23-25.05.2012
Wróblewska S. Zabezpieczenia elektroenergetyczne bloku w początkowym okresie odbudowy systemu po blekaucie Seminarium 2012: Automatyka w Elektrowniach Wodnych,
Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP
Międzybrodzie Żywieckie, 23-25.05.2012
Rusiniak M., Maternicki M., Grodzicki J., Romaniuk K. Praktyczna ocena stanu technicznego elementów kotłów po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania w oparciu o doświadczenia Instytutu Energetyki Seminarium UDT: Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania, UDT Szklarska Poręba
29 - 30 maja 2012
Skrzypkiewicz M., Dudek M., Tomczyk P., Jewulski J. Biomass origin fuels for Solid Oxide Fuel Cells 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis PTKAT Zakopane, Poland
9th-13th September 2012
Skrzypkiewicz M., Dudek M., Tomczyk P., Jewulski J. Carbon based solid oxide fuel cells 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis PTKAT Zakopane, Poland
9th-13th September 2012
Skrzypkiewicz M., Dudek M., Tomczyk P., Jewulski J. Tests of direct carbon fuel cell with solid electrolyte fed with biomass-derived fuel 1st KIC InnoEnergy Scientist Conference: Sustainable Energy - Discoveries and Applications , KIC InnoEnergy PhD School Leuven, Belgium
Nov. 4 - Nov. 9 2012
Wańkowicz J., Papliński P. Modelowanie uszkodzeń beziskiernikowych ograniczników przepięć wysokiego napięcia XI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: Inżynieria Wysokich Napięć - IW-2012, Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki, Zakład Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych Poznań-Będlewo,
21-23 maja 2012
Mazzetti C. , Kuca B. , Sul P., Fiamingo F., Kisielewicz T. Objects Having An Impact On The Environment Due To The Lightning Stroke XXII-nd International Conference on Electromagnetic Wilno (Litwa),
20-21 września 2012
Sul P. Field computational method as a tool for modification of lightning protective zones XIII International Workshop Computational Problems
of Electrical Engineering CPEE 2012
Grybów,
5-8 września 2012