Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Publikacje / 2012

Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
21

Lizer M.

Impedancyjne i odległościowe zabezpieczenia bloku w czasie zakłóceń w sieci zewnętrznej

Materiały XV Ogólnopolskiej Konferencji „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce” Kocierz, 17-19 października 2012 r., 1, 71-85
22

Lizer M.

Power unit impedance and distance protection functions during faults in the external power grid

Acta Energetica, 4/13, 22-33
23

Lizer M., Szweicer W.

Niekorzystny wpływ źródeł rozproszonych na pracę EAZ w sieci rozdzielczej

Urządzenia dla Energetyki nr 4/2012
24

Lizer M., Szweicer W.

Wykorzystanie baz danych do obliczeń zwarciowych

Urządzenia dla Energetyki, 2012, 7, 26-29
25

Lubośny Z., Wróblewska S., Dytry H.

Zabezpieczenia elektroenergetyczne bloku w początkowym okresie odbudowy systemu po blekaucie

Wiadomości Elektrotechniczne, 2012, 12, 43-48
26

Mężyk D.

Zastosowanie badań wizualnych w procesie diagnostyki obiektów energetycznych - metody pomiarowe w endoskopii przemysłowej

4. Konferencja Naukowo - Techniczna. Diagnostyka Materiałów i Urządzeń Technicznych. Politechnika Gdańska 2012
27

Mikulski J.L.

Zagadnienia badawcze związane z wdrażaniem prac pod napięciem w krajowych sieciach 110 kV i wyższych napięć

Energetyka 2012
28

Papliński P., Połoczanin P., Wielonek A., Wańkowicz J.

Pola magnetyczne w otoczeniu wielotorowych linii elektroenergetycznych przy różnych wartościach i kierunkach przepływu prądu,

Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 05a, 132
29

Papliński P., Ranachowski P.

Badania powierzchni elementów wewnętrznych ograniczników przepięć

Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 05a, 73-76
30

Papliński P., Śmietanka H.

Zasadność wykonywania diagnostyki ograniczników przepięć w eksploatacji w sieciach najwyższych napięć

Elektro Info nr 4/2012, s. 2-3
31

Papliński P., Wańkowicz J.

Modelowanie uszkodzeń beziskiernikowych ograniczników przepięć wysokiego napięcia

Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 11b, 182
32

Przybysz J., Szydłowski M.

Możliwości regulacji rozpływów mocy z wykorzystaniem hydrogeneratorów

Międzybrodzie Żywieckie, 23-25.05.2012 r. Organizator Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP. Str.11, rys. 2 tabel 6
33

Rusiniak M., Maternicki M., Grodzicki J., Romaniuk K.

Praktyczna ocena stanu technicznego elementów kotłów po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania w oparciu o doświadczenia Instytutu Energetyki

Referat wygłoszony na konferencji UDT w Szklarskiej Porębie, maj 2012. Prace Zakładu Badań i Diagnostyki Materiałów IEn
34

Sieniutycz S., Błesznowski M., Zieleniak A., Jewulski J.

Power generation in thermochemical and electrochemical systems – A thermodynamic theory

Int. J. Heat Mass Tran. 55, 3984–3994 (2012)
35

Skonieczna M.

Co nowego w dziedzinie sztucznej fotosyntezy?

Urządzenia dla energetyki, 6/2012, 73-74
36

Skrzypkiewicz M., Dudek M., Tomczyk P., Jewulski J.

Biomass origin fuels for Solid Oxide Fuel Cells

Poster, The 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Zakopane, Poland (2012)
37

Skrzypkiewicz M., Dudek M., Tomczyk P., Jewulski J.

Carbon based solid oxide fuel cells

Proc. of 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Zakopane, Poland (2012)
38

Skrzypkiewicz M., Dudek M., Tomczyk P., Jewulski J.

Tests of direct carbon fuel cell with solid electrolyte fed with biomass-derived fuel

Poster, 1st KIC InnoEnergy Scientist Conference, Leuven, Belgium (2012)
39

Wańkowicz J., Papliński P.,

Modelowanie uszkodzeń beziskiernikowych ograniczników przepięć wysokiego napięcia

XI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe IW-2012, 21-23 maja 2012 r. Poznań-Będlewo.
40

Wróblewska S.

Zabezpieczenia elektroenergetyczne bloku w początkowym okresie odbudowy systemu po blekaucie

Materiały konferencji "Automatyka w Elektrowniach Wodnych", Międzybrodzie Żywieckie, 23 - 25 maja 2012, 75-83