Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Publikacje / 2012

Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Anderson E., Karolak J., Wiśniewski J.

Wykorzystanie nowoczesnych technik łączeniowych w układach kompensacji mocy biernej

Przegląd Elektrotechniczny nr 4a/20012
2

Bielecki J., Szadkowski M., Wańkowicz J.

Koncepcja badań mechanicznej wytrzymałości kompozytowych wsporczych izolatorów stacyjnych przy obciążeniu zmiennym

Przegląd Elektrotechniczny, (2012), nr 5a, Warszawa, str. 100-103
3

Bielecki J., Wańkowicz J.

Izolatory kompozytowe do linii średnich napięć i 110 kV. Zalecane właściwości i badania oraz wytyczne doboru

Monografia. Wydawca – Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Warszawa-Poznań 2012 r.
4

Bielecki J., Wańkowicz J.

Kryteria oceny izolatorów kompozytowych pod względem ich doboru do linii SN i 110 kv

V Konferencja Naukowo-Techniczna „Elektroenergetyczne linie napowietrzne”. Materiały konferencyjne. Wydawca – Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Poznań 2012 r. str. 12-1¸12-9
5

Bytnar A., Krok R.

Badanie przyczyn nadmiernego nagrzewania się elementów skrajnych rdzenia stojana dużego turbogeneratora

Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, 2012, Nr 66, S i M nr 33, s. 16-22
6

Dudek M., Tomczyk P., Juda K.L., Tomov R., Glowacki B., Batty S., Risby P., Socha R.,

Comparison of the Performances of DCFC Fuelled with the Product of Methane RF Plasma Reforming and Carbon Black

Int. J. Electrochem. Sc., 2012, 7 (8), 6704-6721
7

Gałka T.

Application of kurtosis in vibration time histories analysis

Proceedings of the CM2012/MFPT2012 Conference, London, June 12-14, 2012, paper No. 106
8

Gałka T.

Application of robust statistics in vibration time histories analysis

Modelling and Data Analysis, 2012, No.1, pp. 35-50
9

Gałka T.

Vibration-Based Diagnostics of Steam Turbines, in Mechanical Engineering, ed. M.Gökçek

InTech, 2012, pp. 315-340 (available at www.intechopen.com/books)
10

Jaworski M.

Wpływ głębokości odwiertu relaksacyjnego na pomiar naprężeń w stali metodą Mathara. Porównanie z metodą magnetyczną efektu Barkhausena oraz optyczną DIC

Konferencja Naukowo Techniczna „Diagnostyka Materiałów i Urządzeń Technicznych” Gdańsk 2012 (współautorstwo)
11

Jewulski J., Skrzypkiewicz M.

Węglowe ogniwa paliwowe oparte na technologii elektrolitów stałotlenkowych

Proc. of Electrotechnical Institute 259, 39-40 (2012)
12

Jewulski J., Stępień M., Błesznowski M., Gallucci K., Barisano D.

Biomass gasification and syngas production for use in solid oxide fuel cell: gas cleaning and conditioning, and performance tests

Proc. of EU BC&E 2012 20th European Biomass Conference and Exhibition, Milan, Italy (2012)
13

Jovanovic R., Milewska A., Świątkowski B., Goanta A., Spliethoff H.

Sensitivity analysis of different devolatilisation models on predicting ignition point position during pulverized coal combustion in O2/N2 and O2/CO2 atmospheres

Fuel, Vol. 101, November 2012, 23–37
14

Karlström O, Brink A., Hercog J., Hupa M., Tognotti L.

One-Parameter Model for the Oxidation of Pulverized Bituminous Coal Chars

Energy&Fuels, 26 (2), (2012), 968-975
15

Kupecki J., Jewulski J., Milewski J.

Multi-level mathematical modeling of solid oxide fuel cells

Clean Energy for Better Environment (InTech, Croatia, 2012, 53-85), ISBN: 978-953-51-0822-1
16

Kupecki J., Milewski J., Badyda K., Jewulski J.

Numerical Analysis of Characteristics of a Micro-CHP Unit with Different Planar SOFCs

Poster, Fuel Cell Seminar & Exposition, Uncasville, USA (2012)
17

Kupecki J., Milewski J., Jewulski J.

A numerical and experimental investigation of a SOFC properties influence on a micro-scale power unit

Proc. & Poster, Fuel Cell 2012 Science and Technology - A Grove Fuel Cell Event, Berlin, Germany (2012)
18

Kuran Z.

Przekazywanie sygnałów dwustanowych w obwodach EAZ

Wiadomości Elektrotechniczne 06/2012, 52-57
19

Kuran Z., Skrodzki S.

Praktyczne wskazówki doboru przekładników prądowych do zabezpieczeń różnicowych

Wiadomości Elektrotechniczne 12/2012, 49-54
20

Lewtak R., Milewska A.

The influence of the equimolar and non-equimolar counterdiffusion on the oxygen-enriched combustion of a single coal char particle

ECCOMAS Special Interest Conference, Numerical Heat Transfer 2012, Gliwice-Wrocław