Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Anderson E., Karolak J, Wiśniewski J.

Wykorzystanie innowacyjnych technik łączeniowych w aspekcie kompensacji mocy biernej w krajowym systemie elektroenergetycznym

XVII Konferencja Energetyki - Innowacje przyszłością energetyki, TurboCare, Jachranka, 7-9.09. 06.2011
2

Anderson E., Karolak J., Wiśniewski J.

Ograniczanie przepięć w sieciach 6 kV

XI Konferencja - Przesył i Dystrybucja Energii Elektrycznej, PETROELTECH, Karpacz, 1-3. 06.2011