Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Bartoszewicz-Burczy H.

Wspieranie zrównoważonego wykorzystania biomasy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Energetyka, Czerwiec 2011 r. ISSN 0013-7294