Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Mężyk D.

Badania naprężeń w materiale długo eksploatowanych rurociągów jako miernik wytężenia materiału

Instytut Energetyki, Warszawa 2011
2

Mężyk D.

Możliwości zastosowania efektu Barkhausena jako metody badania naprężeń w rurociągach

XXII Forum Diagnostyki – Smardzewice 2011
3

Mężyk D.

Zapewnienie bezpiecznej eksploatacji rurociągów energetycznych - modernizacje istniejących instalacji rurociągowych

X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ELEKTROWNIE CIEPLNE – Bełchatów 2011