Jesteś tutaj: Badania naukowe / Referaty konferencyjne / 2011

2011

Autor (autorzy) referatu Tytuł referatu Tytuł konferencji, organizator Miejsce i data
Pastawa D. Modernizacja istniejących mechano-hydraulicznych turbin z zachowaniem ich historycznego wyglądu Seminarium: Monitoring i automatyzacja Elektrowni Wodnych, Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa Elektrowni Wodnych Dychów,
08-09 września 2011
Pastawa D. Modernizacja układów napędowych urządzeń hydrotechnicznych Seminarium: Monitoring i automatyzacja Elektrowni Wodnych,
Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa Elektrowni Wodnych
Dychów,
08-09 września 2011

Downar D. Rozproszone systemy zbierania danych pomiarowych z MEW i innych obiektów hydrotechnicznych Seminarium: Monitoring i automatyzacja Elektrowni Wodnych, Zgromadzenie Krajowe Towarzystwa Elektrowni Wodnych Dychów,
08-09 września 2011
Opala K., Oziemblewski K. Możliwości oceny bieżącego stanu stabilności SEE. Pochodne zamiast charakterystyk. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Jurata,
8-10 czerwca 2011
Czapla Ł, Jemielity J., Opala K. Analiza działania modułu podpowiedzi SUFLER zastosowanego w Systemie Obszarowej Regulacji Napięć na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Jurata,
8-10 czerwca 2011

Sobczak B., Kąkol A. Badanie wpływu wyłączania i załączania mocno obciążonej linii przesyłowej na pracę elektrowni z turbogeneratorem XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Jurata,
8-10 czerwca 2011
Bajor M., Jankowski R. Wpływ farm wiatrowych na zapas stabilności napięciowej KSE XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Jurata,
8-10 czerwca 2011
Kędra B., Kąkol A., Kosmecki M. Badanie interakcji dużej farmy wiatrowej ze stacją przekształtnikową łącza prądu stałego z komutacją zewnętrzną XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Jurata,
8-10 czerwca 2011

Bajor M. Bezpieczna praca systemu o ograniczonych zdolnościach przesyłowych w sytuacji wysokiej generacji wiatrowej XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Jurata,
8-10 czerwca 2011
Czarnecki B. Wykorzystanie metody Monte Carlo dla modelowania wpływu generacji wiatrowej na pracę sieci elektroenergetycznej XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Jurata,
8-10 czerwca 2011
Babś A., Świderski J. Can IEC 61850 HMI interface be more understandable Colloquium, CIGRE Study Committee B5 Lausanne, Switzerland,

Sept. 12-17, 2011
Babś A., Świderski J. Prowadzenie ruchu farm wiatrowych – system wspomagania dyspozytorskiego SCADA-Wind w CDM ENERGA-OPERATOR SA. Konferencja: Przyłączanie i współpraca OZE z systemem elektroenergetycznym Warszawa,
23-24 marca 2011
Babś A. The importance of retrofittable smart grid solution Conference: Polish Danish ENERGA efficiency workshop Warsaw,
5 December 2011
Babś A. Smart grid Hel peninsula pilot Project in DSO ENERGA network - ideas and application Smart Metering Central and Eastern Europe 2011 Warsaw,
17-18 maja 2011
Babś A. The importance of retrofittable smart grid solution Conference: Scientific Support to a Competitive European Low Carbon Economy Energy, Transport and Emerging Technologies Warsaw,
7 July 2011
Babś A. Smart grid contribution to the energy efficiency POLISH PRESIDENCY OF THE EU COUNCIL 2011 Conference: Scientific Support to a Competitive European Low Carbon Economy Warsaw,
7 July 2011
Głowacki F., Koseda H. Generacja wiatrowa a jakość energii elektrycznej II Konferencja Naukowo-Techniczna: Jakość energii i efektywność energetyczna 2011, PROCOM SYSTEM S.A. Trzebieszowice,
17-18 listopada 2011
Bajor M. Possibilities of applying wind farms oversizing to increasing wind Energy production in a system with limited transmission capacity 10th International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Power Plants Aarhus, (Dennmark)
25-26 October 2011
Bajor M. Application of genetic algorithm for indicating locations for new wind farms in the power system EWEA - Annual Event 2011, European Wind Energy Association Brussels, (Belgium)
14-17 March 2011
Jewulski J., Stępień M., Błesznowski M., Gallucci K., Barisano D. Performance tests with a SOFC unit fuelled with syngas produced from biomass gasification reactors, properly conditioned and cleaned European Fuel Cell – Piero Lunghi Conference & Exhibition Rzym, (Włochy)
14-16 grudnia 2011
Gromada M., Świder J., Trawczyński J., Stępień M., Wierzbicki M. Zastosowanie materiałów perowskitowych wykonanych metodą reakcji w fazie stałej do wytwarzania membran separujących tlen z powietrza
http://www.cerel.eu/pliki/membrany_tlenowe.pdf
VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego Zakopane,
22-25 września 2011
Gromada M., Sokołowska A., Kostecki M., Olszyna A. Opracowanie technologii wytwarzania rdzeni łopatek turbin gazowych i turbosprężarek metodą wtrysku wysokociśnieniowego VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego Zakopane,
22-25 września 2011
Kluczowski R., Krauz M., Tłuczek A., Świeca A. Technologie wytwarzania stałotlenkowych ogniw paliwowych w IEn OC CEREL VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego Zakopane,
22-25 września 2011
Krauz M., Radecka M.,Rękas M. Impedance Spectroscopy Study of Electrode-Electrolyte System in Solid Oxide Fuel Cells VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego Zakopane,
22-25 września 2011
Bogusław Ryczek B., Janusz Jewulski J., Sarna W. Badania układu SOFC sprzężonego z reaktorem zgazowania. Rozwój technologii stosu SOFC Seminarium: Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii Stare Jabłonki,
9-11 stycznia 2011
Ryczek B., Jewulski J. Badania układu SOFC sprzężonego z reaktorem zgazowania Seminarium: Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii Gdańsk,
3-5 lipca 2011
Kupecki J., Anglart H., Badyda K. Model układu gazyfikacji węgla z wykorzystaniem wysokotemperaturowego reaktora jądrowego 50. Sympozjon: Modelowanie w Mechanice, Gliwicki Oddział Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Katedrę Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej oraz Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk Ustroń,
26 lutego-2 marca 2011
Kupecki J. Analiza procesu generacji paliwa syntetycznego z wykorzystaniem ciepła wysokotemperaturowego reaktora jądrowego Jesienne Warsztaty Naukowe Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej - CAS Workshop Mądralin,
14-16 października 2011
Wańkowicz J., Papliński P., Połoczanin P., Wielonek A. Pola magnetyczne w otoczeniu wielotorowych linii elektroenergetycznych przy różnych wartościach i kierunkach przepływu prądu X Ogólnopolska Konferencja: Napowietrzna Izolacja Wysokonapieciowa w Elektroenergetyce NIWE-2011, PETROELTECH S.A Szklarska Poręba,
26 - 28 września 2011
Wańkowicz J., Papliński P., Śmietanka H. Metodyka pomiarów pól elektrycznych i magnetycznych niskiej częstotliwości w otoczeniu elektroenergetycznych linii wysokiego napięcia X Ogólnopolska Konferencja: Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciową w Elektroenergetyce NIWE-2011, PETROELTECH S.A Szklarska Poręba,
26 - 28 września 2011
MIKULSKI J.L. Problematyka wdrażania prac pod napięciem w krajowych sieciach wysokich napięć X Ogólnopolska Konferencja: Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciową w Elektroenergetyce NIWE-2011, PETROELTECH S.A Szklarska Poręba,
26 - 28 września 2011
Mackiewicz M.M. Mackiewicz - Nowy Projekt modelu izolatora w programie EMTP – RV w badaniach udarowych X Ogólnopolska Konferencja: Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciową w Elektroenergetyce NIWE-2011, PETROELTECH S.A Szklarska Poręba,
26 - 28 września 2011
Gałka T. The ‘Old Man Syndrome’ in machine lifetime consumption assessment Conference of the CM2011/MFPT2011 , Cardiff, (Wales)
June 20-22, 2011
Mężyk D. Możliwości zastosowania efektu Barkhausena jako metody badania naprężeń w rurociągach XXII Forum Diagnostyki 2011, PETROELTECH S.A. Smardzewice,
19-21 września 2011
Mężyk D. Zapewnienie bezpiecznej eksploatacji rurociągów energetycznych – modernizacje istniejących instalacji rurociągowych X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: ELEKTROWNIE CIEPLNE - Eksploatacja – Modernizacje – Remonty, Koło nr 1 OPt SEP przy PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów, PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów oraz Politechnika Łódzka Bełchatów,
6-8 czerwca 2011
Jaworski J. Porównanie wyników badania stanu naprężeń przewodów pary świeżej metodą Mathara i z wykorzystaniem efektu Barkhausena Konnferencja Naukowo-Techniczna:
PROJEKTOWANIE, INNOWACJE REMONTOWE I MODERNIZACJE W ENERGETYCE- PIRE 2011, POLITECHNIKA ŚLĄSKA - Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału
Ustroń,
3-25 listopada 2011
Karczewski J, Pawlak M, Szuman P, Wąsik P. Elektrohydrauliczna regulacja mocy bloków energetycznych – badania odbiorcze regulacji pierwotnej, wtórnej i trójnej X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Elektrownie Cieplne, Eksploatacja-Modernizacje-Remonty Słok k. Bełchatowa
6-8 czerwca 2011
Karczewski J. Innowacyjność jako stymulator rozwoju gospodarki - doświadczenia Oddziału Techniki Cieplnej w Łodzi Instytutu Energetyki we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i technologii Konferencja: Innowacje na rzecz Regionu Łódzkiego, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Instytut Europejski Łódź
9 czerwca 2011r
Karczewski J. Problemy regulacji mocy bloków energetycznych współspalających biomasę X Konferencja: PBEC Research & Development In Power Engineering, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, przy współudziale Komitetów Problemów Energetyki oraz Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk Warszawa
13-16 grudnia 2011
Karczewski J., Pawlak M., Filar M., Rybarczyk H., Białoszyński A. Modernizacja blokowych systemów automatyki, sterowania i diagnostyki jako element gospodarki remontowej Elektrowni Adamów IV Konferencja: Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce,
Patronat naukowy objął Instytut Energetyki Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi
Licheń
28-29 listopada 2011
Pawlak M. Zmodernizowany układ regulacji elektrohydraulicznej turbiny zaprojektowany w OTC Łódź XIII Konferencja N-T PIRE 2011, Ustroń
23-25 listopada 2011
Jagiełło K., Valliappan P., Thai S. M., Wilcox S.J., Ward J., Tan C.K. Detecting Burner Instabilities Using Joint-Time Frequency Methods Whilst Co-Firing Coal And Biomass ASME-JSME 8 th Thermal Engineering Joint Conference, The American Society of Mechanical Engineers (ASME) and the Japan Society of Mechanical Engineers (JSME) Honolulu, Hawaii, USA,
13-17 March 2011
Milewska A., Hercog J., Kakietek S. Experimental investigation of NOxreduction using monomethylamine 11th International Conference on Energy for a Clean Environment Lisbona, Portugalia
5-8 July 2011
Ilmurzyńska J., Remiszewski K., Bałobłocki K., Piesio E. Thermal Conversion of Biomass as a Source of Fuel for Electricity Generation 1st World Biomass Conference, BIT Life Sciences, Inc.

Foreign Experts Databank
of SAFEA-Dalian Biotechnological and Medical Experts Subdivision
Dalian, (China)
22 kwietnia – 5 maja 2011
Milewska A., Hercog J., Świątkowski B. Experimental and numerical investigations of devolatilisation and char oxidation in oxycombustion conditions 2ndOxyfuel Combustion Conference, Callide Oxyfuel Project Ltd.
and Xstrata Coal, IEA Greenhouse Gas R&D
Yeppoon, (Australia)
10-30 September 2011
Luśnia E., Milewska A., Hercog J. Numerical modeling of heating of heating and rapid pyrolysis of biomass particles In drop tube Szkolenie CFD Validation Workshop – IFRF TOTeMs Turku, (Finlandia)
16-17 June 2011
Stefański M. Problemy w regulacji sterowania procesem zgazowania na przykładzie zgazowarki 800 kW IV Targi Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS 2011, Targi Lublin S.A. Lublin,
16 listopada 2011
Jagiełło K. Cele diagnostyki procesu spalania w pojedynczym palniku kotła pyłowego IV Targi Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS 2011, Targi Lublin S.A. Lublin,
16 listopada 2011
Przedmojska K. Różnice kątów napięć fazowych w sieci 110 kV występujące w wyniku operacji łączeniowych Seminarium 2011: Zabezpieczenia Sieci Średnich Napięć, Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP Konstancin-Jeziorna, 18-21 maja 2011
Dytry H., Skrodzki S., Wróblewska S. Analiza pracy zabezpieczeń na przykładzie węzła sieci SN 15 kV ze źródłami generacji rozproszonej Seminarium 2011: Zabezpieczenia Sieci Średnich Napięć, Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP Konstancin-Jeziorna, 18-21 maja 2011
Woliński K., Tomczak E., Sulik R. Automatyzacja punktów rozłącznikowych w głębi sieci SN. Doświadczenia z uruchomień Seminarium 2011: Zabezpieczenia Sieci Średnich Napięć, Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP Konstancin-Jeziorna, 18-21 maja 2011
Pospisil J., Kuran Z. Wpływ odnawialnych źródeł energii na automatykę zabezpieczeniową w świetle polskich i czeskich doświadczeń Seminarium 2011 Zabezpieczenia Sieci Średnich Napięć, Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP Konstancin-Jeziorna, 18-21 maja 2011
Przedmojska K. Na 60-lecie służb Zabezpieczeń Seminarium 2011 Zabezpieczenia Sieci Średnich Napięć, Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP Konstancin-Jeziorna, 18-21 maja 2011
Kuran Z., Skrodzki S., Tomczak E. Zabezpieczenia szyn i układy rezerwy wyłącznikowej w stacjach 110 kV/Ś Seminarium 2011: Zabezpieczenia Sieci Średnich Napięć, Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP Konstancin-Jeziorna, 18-21 maja 2011
Szweicer W., Lizer M. Wpływ przyłączenia rozproszonego źródła energii na działanie EAZ w sieci rozdzielczej Seminarium 2011:
Zabezpieczenia Sieci Średnich Napięć, Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP
Konstancin-Jeziorna, 18-21 maja 2011
Kuran Z., Skrodzki S., Tomczak E., Sulik R. Prace Instytutu Energetyki w zakresie urządzeń automatycznego eliminowania uszkodzonych odcinków sieci SN XI Konferencja: Przesył i Dystrybucja Energii Elektrycznej, Petroeltech S.A. Karpacz
1 - 3 czerwca 2011r.
Biernacki M., Przybysz J., Szydłowski M. Napięcia wałowe w turbogeneratorach XVII Konferencja Energetyki, Innowacje przyszłością energetyki, Turbo Care Poland S.A. Jachranka
7÷9 września 2011
Przybysz J., Szydłowski M. Badanie stanu izolacji urządzeń elektrycznych średniego napięcia metodą online

XVII Konferencja Energetyki, Innowacje przyszłością energetyki, Turbo Care Poland S.A.

Jachranka
7÷9 września 2011
Anderson E., Karolak J., Wiśniewski J. Wykorzystanie innowacyjnych technik łączeniowych w aspekcie kompensacji mocy biernej w krajowym systemie elektroenergetycznym XVII Konferencja Energetyki, Innowacje przyszłością energetyki, Turbo Care Poland S.A. Jachranka
7÷9 września 2011
Anderson E., Karolak J., Wiśniewski J. Ograniczanie przepięć w sieciach 6 kV XI Konferencja: Przesył i Dystrybucja Energii Elektrycznej, PETROELTECH S.A. Karpacz,
1-3 czerwca 2011
Szweicer W., Lizer M. Wybrane zagadnienia dotyczące działania EAZ w sieciach z rozproszonymi źródłami energii XI Konferencja: Przesył i Dystrybucja Energii Elektrycznej, PETROELTECH S.A. Karpacz,
1-3 czerwca 2011
Szweicer W., Lizer M. Wykorzystanie aplikacji baz danych do analizy zabezpieczeń sieci elektroenergetycznej XIV Ogólnopolska Konferencja: Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce, Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP Warszawa-Józefów 19-21 października 2011
Dytry H., Lizer M., Szweicer W., Wróblewska S., Głaz M. Elektroenergetyczne zabezpieczenia bloków w krajowych elektrowniach reagujące na zakłócenia w sieci przesyłowej XIV Ogólnopolska Konferencja: Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce, Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP Warszawa-Józefów 19-21 października 2011
Kisielewicz T., Fiamingo F., Mazzetti C., Krasowski D., Sul P., Kuca B. Simulated and tested protection effects on electrical equipment terminals at overvoltages incoming through distant SPD Energetics (IYCE), Proceedings of the 2011 3rd International Youth Conference on Energetics 2011 Leiria (Portugalia),
7-9 lipca 2011