Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Antunes R., Golec T., Miller M., Kluczowski R., Krauz M., Krząstek K.

Geometrical optimization of double layer LSM/LSM-YSZ cathodes by electrochemical impedance spectroscopy

J. Fuel Cell Sci. Tech. 7, 011011.1 - 011011.6 (2010)
2

Glowacki B.A., Tomov R., Chorowski M., Piotrowska-Hajnus A., Krauz M., Nowak R., Jewulski J.

Sustainable LH2 Energy Cycle

J. Energy Science 1 (1), 29—35 (2010)
3

Golec T., Antunes R., Jewulski J., Miller M., Kluczowski R., Krauz M., Krząstek K., Błesznowski M.

The Institute of Power Engineering Activity in the Solid Oxide Fuel Cell Technology

J. Fuel Cell Sci. Tech. 7, 011003-1 - 011003-5 (2010)
4

Golec T., Antunes R., Miller M., Kluczowski R., Krauz M., Krząstek K.

Geometrical optimization of double layer LSM/LSM-YSZ cathodes by electrochemical impedance spectroscopy

Journal of Fuel Cell Science and Technology, tom 7, (2010), str. 011011.1 - 011011.6
5

Tomov R.I., Krauz M., Jewulski J., Hopkins S. C., Kluczowski R., Glowacka D. M., Glowacki B.A.

Direct ceramic inkjet printing of yttria-stabilized zirconia electrolyte layers for anode-supported solid oxide fuel cells

J. Power Sources 195 (21), 7160–7167 (2010)