Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Bakoń T., Witkowski R.

Pomiar i wzorcowanie – minimalizacja kosztów i ryzyka w metrologii przemysłowej i ochronie środowiska

PAKGOŚ 01/2010