Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Anderson E., Karolak J, Wiśniewski J.

Susceptibility of Electrical Network to Ferroresonance Occurrence

The 15th Scientific Conference: Computer Applications in Electrical Engineering. Poznań, April 19–21, 2010
2

Anderson E., Karolak J, Wiśniewski J.

Wrażliwość sieci wysokiego napięcia na możliwość wystąpienia ferrorezonansu

IV Międzynarodowe Seminarium Polsko-Ukraińskie „Problemy elektroenergetyki”, Łódź, 16-17. 09.2010.