Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Mężyk D.

Zastosowanie endoskopii przemysłowej w procesie badań wizualnych jako metody diagnostyki obiektów przemysłowych

Dozór Techniczny nr 3 Warszawa 2010