Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Bocian P., Świątkowski B.

Zapłon i spalanie pyłu węglowego w atmosferach modyfikowanych O2/CO2

Monografia "Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin", wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
2

Cichowlas Ł., Golec T., Kuczyński P., Strug K., Światkowski B.

Ocena możliwości przystosowania kotła pyłowego OP-650 do spalania tlenowego

Międzynarodowa XI Konferencja Kotłowa ICBT, Szczyrk, ISBN 978-83-927340-3-1, Tom 1, 129-148
3

Golec T., Bocian P.

Charakterystyka procesu spalania w atmosferach modyfikowanych O2/CO2

Monografia "Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin", wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
4

Golec T., Ilmurzyńska J., Białobłocki K.

Termodynamiczne modelowanie wytwarzania gazu syntezowego z udziałem stałego nośnika tlenu

Monografia "Studium koncepcyjne wybranych technologii, perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla, osiągnięcia i kierunki badawczo-rozwojowe. Tom 1, Część 1 - Zgazowanie węgla." Zabrze 2010
5

Golec T., Lewtak R., Świątkowski B., Glot B.

Współspalanie bezpośrednie - ograniczenia w udziale BiOB

Monografia "Nowoczesne technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biomasy", wyd. Instytut Energetyki, Warszawa 2010
6

Golec T., Lewtak R., Świątkowski B., Glot B.

Współspalanie biomasy z węglem

Czysta Energia, 2010, Nr 9, 26--29
7

Golec T., Milewska A., Świątkowski B.

Metody obliczeniowe umożliwiające symulacje warunków spalania w modyfikowanych atmosferach gazowych

Monografia "Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin", wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
8

Golec T., Rakowski J.

Nowe technologie węglowe w energetyce

Konferencja "Współczesna Energetyka". Politechnika Lubelska
9

Golec T., Świątkowski B., Kuczyński P.

Palniki pyłowe do spalania biomasy

Monografia "Nowoczesne technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biomasy", wyd. Instytut Energetyki, Warszawa 2010
10

Golec T., Świątkowski B., Kuczyński P., Strug K.

Techniczne możliwości spalania tlenowego w kotle pyłowym

Monografia "Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin", wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
11

Lewtak R., Golec T.

Badania układów ze stopniowaniem powietrza i paliwa w strugach o zróżnicowanej koncentracji

Monografia "Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin", wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
12

Lewtak R., Szymczak J., Glot B., Grudzień A.

Analiza pracy kotła BB-1345 w celu określenia przyczyn żużlowania leja i wybuchów w odżużlaczu - część 1: badania skłonności węgla do żużlowania

Międzynarodowa XI Konferencja Kotłowa ICBT, Szczyrk, ISBN 978-83-927340-3-1, Tom 2, 103-119
13

Lewtak R., Świątkowski B., Golec T.

Analiza pracy kotła BB-1345 w celu określenia przyczyn żużlowania leja i wybuchów w odżużlaczu - część 2: numeryczne modelowanie pracy kotła

Międzynarodowa XI Konferencja Kotłowa ICBT, Szczyrk, ISBN 978-83-927340-3-1, Tom 2, 121-136
14

Rakowski J.

Inne sposoby dekarbonizacji procesu wytwarzania energii elektrycznej

Monografia "Obiegi cieplne nadkrytycznych bloków węglowych", wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
15

Rakowski J.

Perspektywiczne możliwości ograniczania emisji CO2 z elektrowni weglowych

ENERGETYKA, 4, 2010
16

Rakowski J.

Tendencje rozwojowe w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy

Monografia "Nowoczesne technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biomasy", wyd. Instytut Energetyki, Warszawa 2010