Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Publikacje / 2010

Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Anderson E., Karolak J, Wiśniewski J.

Susceptibility of Electrical Network to Ferroresonance Occurrence

The 15th Scientific Conference: Computer Applications in Electrical Engineering. Poznań, April 19–21, 2010
2

Anderson E., Karolak J, Wiśniewski J.

Wrażliwość sieci wysokiego napięcia na możliwość wystąpienia ferrorezonansu

IV Międzynarodowe Seminarium Polsko-Ukraińskie „Problemy elektroenergetyki”, Łódź, 16-17. 09.2010.
3

Anderson E., Korniluk w., Sajewicz D.

Probabilistic model of fibrillation currents created by superposition of two shocking currents with differents trequencies.

Archives of Electrical Engineering, vol. 59(1-2), 2010
4

Antunes R., Golec T., Miller M., Kluczowski R., Krauz M., Krząstek K.

Geometrical optimization of double layer LSM/LSM-YSZ cathodes by electrochemical impedance spectroscopy

J. Fuel Cell Sci. Tech. 7, 011011.1 - 011011.6 (2010)
5

Babś A., Bartoszewicz-Burczy H., Świderski J., Bańko M., Borys R., Caliński P. 

Physical and cyber threats and attacks to international interconnections in the European power grid

Energetyka, 2010, 5, 295-301
6

Bakoń T.

Monitorowanie procesów wytwórczych, komunalnych i usług w świetle normy ISO/IEC 17025

Konferencja AUTOMATION 2010, Warszawa, 23-26.03.2010(materiały wydane w na płycie CD i opublikowane w „Pomiary – Automatyka – Robotyka PAR” nr 2/2010)
7

Bakoń T., Witkowski R.

Pomiar i wzorcowanie – minimalizacja kosztów i ryzyka w metrologii przemysłowej i ochronie środowiska

PAKGOŚ 01/2010, 5-8
8

Bakoń T., Witkowski R.

Temperatura – Uwagi praktyczne o doborze przyrządów pomiarowych

PAKGOŚ (Pomiary, Automatyka, Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska), 03/2010, ss. 8-11
9

Bartoszewicz-Burczy H., Jormakka H., Koponen P., Pentikainen H.

On managing physical and cyber threats to energy system identification and countermeasure requirements

Publikacja w „Eksploatacja i niezawodność” (Maintenance and Reliability) nr 3 (47) 2010 ISSN '1507-2711
10

Białas T., Dobroczek A., Dytry H., Lubośny Z., Machowski J., Tomica M., Romantowska K., Wróblewska S., Wójcik A.

Zasady doboru i nastawienia zabezpieczeń systemu elektroenergetycznego wysokiego napięcia: Rozdział 5: Bloki wytwórcze, Rozdział 6: Pola bloków wytwórczych

PSE Operator S.A., Warszawa 2010
11

Bielecki J., Fleszyński A., Tymań A.

Badania izolatorów kompozytowych stromo narastającymi udarami napięciowymi

Przegląd Elektrotechniczny, (2010), nr 5, Warszawa, str. 258-261
12

Bielecki J., Kotowski P., Wańkowicz J.

Wymiary fraktalne przełamów części ceramicznych izolatorów elektroenergetycznych

Zeszyt specjalny czasopisma Przegląd Elektrotechniczny (2010) nr 1b, Warszawa 2010, str. 5-8
13

Bielecki J., Wańkowicz J.

Models of long-term mechanical strength of long rod composite insulators

IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, April 2010, Volume 17, Number 2; str. 360-367
14

Bocian P., Świątkowski B.

Zapłon i spalanie pyłu węglowego w atmosferach modyfikowanych O2/CO2

Monografia "Nowe technologie spalania i oczyszczania spalin", wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
15

Bytnar A., Biernat A., Urbański W.

Wybrane problemy konstrukcyjne i technologiczne w maszynach elektrycznych w aspekcie diagnostyki

Zeszyty problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 85/ 2010, Wyd. BOBRME KOMEL
16

Bytnar A., Krok R.

Diagnostyka on-line uszkodzeń rdzenia i uzwojenia stojana dużego turbogeneratora

Zeszyty problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 87/ 2010, Wyd. BOBRME KOMEL
17

Cichowlas Ł., Golec T., Kuczyński P., Strug K., Światkowski B.

Ocena możliwości przystosowania kotła pyłowego OP-650 do spalania tlenowego

Międzynarodowa XI Konferencja Kotłowa ICBT, Szczyrk, ISBN 978-83-927340-3-1, Tom 1, 129-148
18

Dytry H., Niedźwiedzik M., Szweicer W., Wróblewska S., Lubośny Z.

Hydrogenerator as a black-starter for a power plant. Protection requirements

Konferencja CIGRE 2010; Paryż, 2010 r.
19

Gałka T.

Application of the Singular Value Decomposition method in steam turbine diagnostics

Proceedings of the CM2010/MFPT2010 Conference, Stratford-upon-Avon, June 22-24, 2010, paper No. 107
20

Gałka T.

Correlation analysis in steam turbine malfunction diagnostics

Diagnostyka, Nr 2(54)/ 2010, str. 41-50