Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Glowacki B.A., Tomov R., Chorowski M., Piotrowska-Hajnus A., Krauz M., Nowak R., Jewulski J.

Sustainable LH2 Energy Cycle

Poster, Second Polish Forum – Fuel Cell and Hydrogen Technologies, Kocierz, Poland (2009)