Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Anderson E., Karolak J., Szastałło j., Wiśniewski J.

Wybrane zagadnienia zjawisk ferrorezonansowych i asymetrii napięć fazowych na przykładzie kilku sieci 6 kV

X Konferencja „Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych”, PETROELTECH, Instytut Energetyki, Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, Płock, 20-22.05.2009
2

Anderson E., Karolak J., Wiśniewski J.

Obliczanie przepięć wewnętrznych w sieci elektroenergetycznej przy użyciu programu EMTP- Wybrane przypadki

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne problemy w elektroenergetyce”, Gdańsk-Jurata, 3-5.06.2009
3

Anderson E., Karolak J.

Zjawiska ferrorezonansowe w sieciach elektroenergetycznych

Przegląd Elektrotechniczny nr 9/2009