Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Mężyk D.

Awaryjność obiektów energetycznych – obszary występowania uszkodzeń

XI Konferencja Naukowo – Techniczna „Projektowanie i Innowacje Remontowe w Energetyce” PIRE 2009
2

Mężyk D.

Comparative measurements of the stress state in a power plant pipe using Barkhausen effect and Mathar`s techniques

7th International conference on Barkhausen noise and micromagnetic testing – Germany 2009 (współautorstwo)
3

Mężyk D.

The role of visual inspections in the diagnostic process of power plants – use of industrial endoskopy

Control – International trade fair for quality assurance – Sttutgart 2009
4

Mężyk D.

Zagadnienia trwałości materiałów konstrukcyjnych stosowanych na rurociągi pary pierwotnej w energetyce konwencjonalnej

38. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących KKBN 2009 (współautorstwo)
5

Mężyk D.

Zastosowanie materiałów konstrukcyjnych w instalacjach energetycznych i przemysłowych – kierunki rozwoju

Materiały konferencyjne X Warsztaty Techniczne 2009