Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Celińska A.

Charakterystyka różnych gatunków upraw energetycznych w aspekcie ich wykorzystania w energetyce zawodowej

Polityka Energetyczna, tom 12, zeszyt 2/1, 2009
2

Golec T., Błesznowski M.

Możliwości powstania gospodarki wodorowej i perspektywy jej rozwoju

Energetyka 7, 459-467 (2009)
3

Golec T., Ilmurzyńska J.

Podstawowe technologie i urządzenia energetycznego wykorzystania biomasy

Konferencja Energetyczne wykorzystanie biomasy, Konstancin 2009
4

Golec T., Rakowski J., Bocian P.

Tendencje rozwojowe w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy

Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, Kraków 2009
5

Jewulski J., Błesznowski M., Stępień M.

Flow Distribution Analysis of the Solid Oxide Fuel Cell Stack under Electric Load Conditions

Proc. of Lucerne Fuel Cell Forum, Lucerne, Switzerland (2009)
6

Kakietek S., Hardy T., Golec T., Kordylewski W.

Neural networks and genetic algorithms as a tool for monitoring of low emission corrosion and optimisation of utility boiler performance

10th Conference on Energy for a Clean Environment, Lisbon, Portugal, 2009
7

Kakietek S., Kowalski M., Pietrzyk M., Hardy T.

Program RACHEL jako przykład wykorzystania sieci neuronowych i algorytmów genetycznych w eksploatacji i optymalizacji pracy kotła energetycznego

ENERGETYKA nr 7/2009, ISSN 0013-7294, 761-770