You are here: Home / Publications / 2009

Publications

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
41

Wróblewski S., Bytnar A.,

Wzorzec rozmieszczenia punktów pomiarowych w cylindrycznej bryle maszyny wirującej

Zeszyty problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 83/ 2009, Wyd. BOBRME KOMEL