You are here: Home / Publications / 2009

Publications

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
21

Jewulski J., Wierzbicki M.

SOFC energy systems integrated with biomass gasification

Poster, Second Polish Forum – Fuel Cell and Hydrogen Technologies, Kocierz, Poland (2009)
22

Kakietek S., Hardy T., Golec T., Kordylewski W.

Neural networks and genetic algorithms as a tool for monitoring of low emission corrosion and optimisation of utility boiler performance

10th Conference on Energy for a Clean Environment, Lisbon, Portugal, 2009
23

Kakietek S., Kowalski M., Pietrzyk M., Hardy T.

Program RACHEL jako przykład wykorzystania sieci neuronowych i algorytmów genetycznych w eksploatacji i optymalizacji pracy kotła energetycznego

ENERGETYKA nr 7/2009, ISSN 0013-7294, 761-770
24

Kuran Z., Sulik R., Tomczak E.

Zabezpieczenia różnicowe silników zasilanych z przemienników częstotliwości

Wiadomości Elektrotechniczne 09/2009, 46-49
25

Kuran Z., Wróblewska S.

Prace Instytutu Energetyki w dziedzinie EAZ

Przegląd Elektrotechniczny, nr 9/2009
26

Lizer M., Smolarczyk A.

Badanie admitancyjnych funkcji zabezpieczeniowych za pomocą nowoczesnych testerów mikroprocesorowych

Automatyka Elektroenergetyczna nr 4/2009
27

Mackiewicz M.M.

Modelowanie linii i stacji 110-400 kV w programie EMTP w sytuacji różnych zagrożeń przepięciowych

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna IZOLACJA WYSOKONAPIĘCIOWA W ELEKTROENERGETYCE NIWE 2009 30.09 … 2.10.2009 Szklarska Poręba, poz. bibl. 9
28

Malesa K.

Zagadnienia trwałości materiałów konstrukcyjnych stosowanych na rurociągi pary pierwotnej w energetyce konwencjonalnej

Materiały 38 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących – Licheń 2009. (współautorstwo)
29

Mężyk D.

Awaryjność obiektów energetycznych – obszary występowania uszkodzeń

XI Konferencja Naukowo – Techniczna „Projektowanie i Innowacje Remontowe w Energetyce” PIRE 2009
30

Mężyk D.

Comparative measurements of the stress state in a power plant pipe using Barkhausen effect and Mathar`s techniques

7th International conference on Barkhausen noise and micromagnetic testing – Germany 2009 (współautorstwo)
31

Mężyk D.

The role of visual inspections in the diagnostic process of power plants – use of industrial endoskopy

Control – International trade fair for quality assurance – Sttutgart 2009
32

Mężyk D.

Zagadnienia trwałości materiałów konstrukcyjnych stosowanych na rurociągi pary pierwotnej w energetyce konwencjonalnej

38. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących KKBN 2009 (współautorstwo)
33

Mężyk D.

Zastosowanie materiałów konstrukcyjnych w instalacjach energetycznych i przemysłowych – kierunki rozwoju

Materiały konferencyjne X Warsztaty Techniczne 2009
34

Mikulski J.L.

Badania napięciowe układów izolacyjnych nowoprojektowanych linii napowietrznych 110 … 400 kV.

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna IZOLACJA WYSOKONAPIĘCIOWA W ELEKTROENERGETYCE NIWE 2009 30.09 … 2.10.2009 Szklarska Poręba, poz. bibl. 12
35

Papliński P., Wańkowicz J., Śmietanka H.

Diagnostyka ograniczników przepięć w warunkach terenowych przy zastosowaniu zewnętrznych źródeł zasilania

Przegląd Techniczny. (IX Konferencja Naukowo-Techniczna – Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Energetyce – NIWE’2009), Szklarska Poręba 30.09-2.10 2009 r.
36

Papliński P., Wańkowicz J., Śmietanka H.

Wpływ warunków środowiskowych na działanie ogranicznika przepięć w warunkach terenowych

Przegląd Techniczny. (IX Konferencja Naukowo-Techniczna – Napowietrzna Izolacja Wysokonapięciowa w Energetyce – NIWE’2009), Szklarska Poręba 30.09-2.10 2009 r.
37

Szydłowski M. i in.

Ramowa Instrukcja Eksploatacji Generatorów Synchronicznych

wydana przez ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice 2009 r. (Opiniodawcą jest m.in. J.Przybysz) Str. 110, Załączniki 111÷182, Dodatki 183÷221
38

Świątkowski B., Kuczyński P.

Oxy-combustion Modeling

IX Konferencja PBEC', Politechnika Warszawska, grudzień 2009
39

Wróblewska S.

Automatyka i zabezpieczenia – Komitet Studiów B5

Energetyka, marzec 2009
40

Wróblewska S., Kulikowski J.

Wybór wyłącznika do synchronizacji generatora blokowego z siecią

XII Ogólnopolska Konferencja 2009 „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce”. Poznań, 14-16.10.2009