Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Publikacje / 2009

Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Anderson E., Karolak J., Szastałło j., Wiśniewski J.

Wybrane zagadnienia zjawisk ferrorezonansowych i asymetrii napięć fazowych na przykładzie kilku sieci 6 kV

X Konferencja „Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych”, PETROELTECH, Instytut Energetyki, Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, Płock, 20-22.05.2009
2

Anderson E., Karolak J., Wiśniewski J.

Obliczanie przepięć wewnętrznych w sieci elektroenergetycznej przy użyciu programu EMTP- Wybrane przypadki

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne problemy w elektroenergetyce”, Gdańsk-Jurata, 3-5.06.2009
3

Anderson E., Karolak J.

Zjawiska ferrorezonansowe w sieciach elektroenergetycznych

Przegląd Elektrotechniczny nr 9/2009
4

Bakoń T.

Czynniki wpływające na częstość wzorcowań przyrządów do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia

PAKGOŚ 04/2009
5

Bakoń T., Staudt V.

Interaktywne internetowe laboratorium pomiarów i kompensacji mocy biernej

Metrologia dziś i jutro (praca zbioro-wa), Politechnika Gdańska 2009, ISBN 83-911669-5-3
6

Bakoń T. i in.

Szybka detekcja typu i miejsca uszkodzenia w sieciach zasilanych przekształtni-kami tranzystorowymi

Metrologia dziś i jutro (praca zbiorowa), Politechnika Gdańska 2009, ISBN 83-911669-5-3
7

Bytnar A., Krok R.

Termiczna diagnostyka stanu technicznego zębów rdzenia stojana dużego turbogeneratora

Zeszyty problemowe – Maszyny Elektryczne Nr 83/ 2009, Wyd. BOBRME KOMEL
8

Bytnar A., Wróblewski S.

Problemy budowy systemu diagnostyki wibracyjnej wielkogabarytowych maszyn.

Podstawowe Problemy Energoelektryki, Elektromechaniki i Mechatroniki. XII Sympozjum’ 2009, Wisła, 14÷17 grudnia 2009. Wyd. PTETiS Gliwice
9

Celińska A.

Charakterystyka różnych gatunków upraw energetycznych w aspekcie ich wykorzystania w energetyce zawodowej

Polityka Energetyczna, tom 12, zeszyt 2/1, 2009
10

Gałka T.

Drganiowe symptomy ewolucyjne w diagnozowaniu turbozespołów energetycznych

Energetyka, zeszyt tematyczny nr XIX, listopad 2009, str. 59-62
11

Gałka T.

Large Rotating Machines, in Encyclopedia of Structural Health Monitoring, ed. C.Boller, F.Chang and Y.Fujino

John Wiley & Sons, Chichester, UK, 2009, pp. 2443-2456
12

Gałka T.

Rotor bow in a 230 MW steam turbine: a case study

Proceedings of the 6th International Conference of Condition Monitoring and Machinery Failure Prevention Technologies, Dublin, 2009, pp. 1053-1063
13

Gałka T.

Symptom limit value: A statistical approach

Diagnostyka, Nr 4(52)/2009, str. 45-50
14

Gałka T.

Trends and correlation analysis in diagnosing turbine rotor bow

Problemy Transportu, 2009, tom 4, zeszyt 3, str. 43-52
15

Glowacki B.A., Tomov R., Chorowski M., Piotrowska-Hajnus A., Krauz M., Nowak R., Jewulski J.

Sustainable LH2 Energy Cycle

Poster, Second Polish Forum – Fuel Cell and Hydrogen Technologies, Kocierz, Poland (2009)
16

Golec T., Błesznowski M.

Możliwości powstania gospodarki wodorowej i perspektywy jej rozwoju

Energetyka 7, 459-467 (2009)
17

Golec T., Ilmurzyńska J.

Podstawowe technologie i urządzenia energetycznego wykorzystania biomasy

Konferencja Energetyczne wykorzystanie biomasy, Konstancin 2009
18

Golec T., Rakowski J., Bocian P.

Tendencje rozwojowe w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy

Konferencja EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, Kraków 2009
19

Jaworski M.

Comparative measurements of the stress state in a power plant pipe using Barkhausen effect and Mathar’s techniques

Proc. 7th International Conference on Barkhausen noise and micromagnetic rtesting, July 15-16, 2009, Aachen, Germany; Ed. Tuula Suortii-Suominen, Stresstech Oy, 2009, pp. 63-71 (współautorstwo)
20

Jewulski J., Błesznowski M., Stępień M.

Flow Distribution Analysis of the Solid Oxide Fuel Cell Stack under Electric Load Conditions

Proc. of Lucerne Fuel Cell Forum, Lucerne, Switzerland (2009)