Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Mężyk D.

Rola systemu zamocowań w eksploatacji rurociągów w obiektach energetycznych. Przyczyny uszkodzeń głównych rurociągów pary

Materiały konferencyjne IX Warsztaty Techniczne 2008
2

Mężyk D.

System diagnostyczny w nadzorze i eksploatacji wysokoprężnych instalacji energetycznych

Materiały konferencyjne IX Warsztaty Techniczne 2008
3

Mężyk D.

Uwarunkowania pracy rurociągów wysokoprężnych wynikające z jakości systemu zamocowań

Materiały konferencyjne Projektowanie i Innowacje w Remontach Energetycznych, PIRE 2008