Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Celińska A.

Stanowiska laboratoryjne do badania pirolizy i zgazowania biomasy

ENERGETYKA nr 11/2008, ISSN 0013-7294, 775-779
2

Golec T., Błesznowski M., Jewulski J., Krząstek K.

Prace badawcze Instytutu Energetyki w obszarze wysokotemperaturowych ogniw paliwowych i energetyki

Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych 3, 55 (2008)
3

Golec T., Ilmurzyńska J.

Modelowanie procesów zgazowania

Monografia "Czysta energia, produkty chemiczne i paliwa z węgla - ocena potancjału rozwojowego", wyd. ICHPW Zabrze 2008, ISBN 978-83-913434-6-3
4

Golec T., Ilmurzyńska J.

Produkty chemiczne i paliwa z węgla – ocena potencjału rozwojowego

Monografia, Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 2008 LUB Czysta Energia
5

Golec T., Rakowski J.

Szacunkowa ocena kosztów separacji CO2 emitowanego przez elektrownie węglowe

Konferencja Międzynarodowa "Czyste technologie węglowe" 2008
6

Jovanovic R., Cvetinovic D., Stefanovic P., Markovic Z., Pavlovic Z., Swiatkowski B.

Turbulent Three Dimensional Two-pphase Flow Modelling Of Air-Coal Mixture Channels With Movable Shutters For Regulation Pulverized Coal Particles

OCHMT Digital Library, 2008
7

Jovanovic R., Cvetinovic D., Stefanovic P., Świątkowski B.

Turbulent Two-Phase Flow Modelling Of Air-Coal Mixture Channels With Single Blade Turbulators

FME Transactions, vol.36, No 2, 2008, ISSN 1451-2092
8

Rakowski J.

Obecne możliwości technologiczne ograniczania emisji CO2 elektrowni węglowych

ENERGETYKA nr 6/2008, ISSN 0013-7294, 395-408
9

Stefański M., Strawiński T.

Zagrożenia elektryczne w zakładach produkujących materiały budowlane

BEZPIECZEŃSTWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA, nr 4/2008, ISSN 0137-7043, 16-19
10

Trümper S. Ch., Błesznowski M., Norgard P. B., Madsen A. N.Strom H., Steinberger-Wilckens R.

Potential of emerging and future CO2-neutral hydrogen sources on the European scale

Proc. of World Renewable Energy Congress X and Exhibition, Glasgow, United Kingdom (2008)
11

Warowny W., Celińska A.

Opis fazy gazowej w pirolizie biomasy za pomocą równowagi termodynamicznej

GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA, nr 7-8/2008, ISSN 0016-5352, 9-13
12

Warowny W., Celińska A.

Zgazowanie biomasy

CZYSTA ENERGIA, nr 5/2008, ISSN 1643-126X, 36-41