You are here: Home / Publications / 2008

Publications

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
1

Anderson E., Karolak J., Szastałło J., Wiśniewski J.

Ferroresonance phenomena in substations supplying big industry factories

VI International Scientific and Technical Conference “Efficiency and Power Quality of Electrical Supply of Industrial Enterprises”, EPQ 2008, Mariupol, Ukraine, 21÷23.05.2008
2

Anderson E., Karolak J., Wiśniewski J

Zjawiska ferrorezonansowe w stacjach zasilających duże zakłady przemysłowe

IX Konferencja Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych, PETROELTECH, Instytut Energetyki, Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, Płock, 9-11.05.2008
3

Bielecki J., Wańkowicz J.

Badania konstrukcyjne, typu oraz zmęczeniowe izolatorów kompozytowych

Konferencja Promocyjna „Nowe konstrukcje izolatorów kompozytowych w ZPE ZAPEL S.A.”. Materiały konferencyjne, Boguchwała, 14 lutego 2008 r
4

Bieńkowski P., Papliński P.

Podstawy metrologii PEM o częstotliwości przemysłowe w otoczeniu urządzeń elektroenergetycznych

problemy zdrowotne, ekologiczne, pomiarowe i administracyjne : XXII Szkoła Jesienna [PTBR] : materiały konferencyjne, Zakopane, 20-24 października 2008. [Warszawa : Państwowy Zakład Higieny. Instytut Naukowo-Badawczy, 2008]. s. 160-170
5

Celińska A.

Stanowiska laboratoryjne do badania pirolizy i zgazowania biomasy

ENERGETYKA nr 11/2008, ISSN 0013-7294, 775-779
6

Czupryńska J., Mikołajczyk J.

Laboratoryjne badania zjawiska ferrorezonansu w przekładnikach napięciowych

Przegląd Elektrotechniczny INŻYNIERIA WYSOKICH NAPIĘĆ IW-2008, s. 149-154, poz. bibl. 5
7

Dytry H., Niedźwiedzik M., Wróblewska S.

Protokół komunikacyjny wg standardu IEC 61850 w stacjach KSE

XI Ogólnopolska Konferencja 2008 „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce” Komitet Automatyki Elek-troenergetycznej SEP, Wrocław, 15-17 październik 2008
8

Gałka T.

Correlation-based symptoms in rotating machines diagnostics

Proceedings of the 21st International Congress COMADEM 2008, Praha, 2008, pp.213-226
9

Gałka T.

Representation of machine technical condition in evolutionary diagnostic symptoms

Eksploatacja i Niezawodność, Nr 1(37)/2008, str. 23-29
10

Gałka T.

Statistical vibration-based symptoms in rotating machinery diagnostics

Diagnostyka, Nr 2(46)/2008, str. 25-32
11

Golec T., Błesznowski M., Jewulski J., Krząstek K.

Prace badawcze Instytutu Energetyki w obszarze wysokotemperaturowych ogniw paliwowych i energetyki

Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych 3, 55 (2008)
12

Golec T., Bocian P., Rakowski J., Świątkowski B.

Oxy Combustion of Pulverized Coal with Flue Gas Recirculation

Proceedings of the 21st International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Kraków-Gliwice 2008
13

Golec T., Ilmurzyńska J.

Modelowanie procesów zgazowania

Monografia "Czysta energia, produkty chemiczne i paliwa z węgla - ocena potancjału rozwojowego", wyd. ICHPW Zabrze 2008, ISBN 978-83-913434-6-3
14

Golec T., Ilmurzyńska J.

Produkty chemiczne i paliwa z węgla – ocena potencjału rozwojowego

Monografia, Wydawnictwo Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze 2008 LUB Czysta Energia
15

Golec T., Rakowski J.

Szacunkowa ocena kosztów separacji CO2 emitowanego przez elektrownie węglowe

Konferencja Międzynarodowa "Czyste technologie węglowe" 2008
16

Jewulski J.

Ogniwa paliwowe – postępy rozwoju i komercjalizacji

Polska Energetyka Słoneczna 1-4, 41-45 (2008)
17

Jovanovic R., Cvetinovic D., Stefanovic P., Markovic Z., Pavlovic Z., Swiatkowski B.

Turbulent Three Dimensional Two-pphase Flow Modelling Of Air-Coal Mixture Channels With Movable Shutters For Regulation Pulverized Coal Particles

OCHMT Digital Library, 2008
18

Jovanovic R., Cvetinovic D., Stefanovic P., Świątkowski B.

Turbulent Two-Phase Flow Modelling Of Air-Coal Mixture Channels With Single Blade Turbulators

FME Transactions, vol.36, No 2, 2008, ISSN 1451-2092
19

Mackiewicz M.M.

Wpływ czasu narostu czoła udaru na wytrzymałość elektryczną rzeczywistych układów linii i stacji wysokiego napięcia

Przegląd Elektrotechniczny INŻYNIERIA WYSOKICH NAPIĘĆ IW-2008, s. 272-275, poz. bibl. 15
20

Malesa K.

Właściwości mechaniczne materiału konstrukcyjnego energetycznych technologicznych rurociągów magistralnych

Energetyka – Zeszyt tematyczny nr XVIII. ISSN 0013-7294, listopad 2008