Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Grodzicki J., Maternicki M., Romaniuk K., Rusiniak M.

Diagnostyka rurociągów pracujących w warunkach pełzania powyżej obliczeniowego czasu eksploatacji

Referat wygłoszony na Konferencji PIRE’2007 w Ustroniu Śląskim. Prace Zakładu Badań i Diagnostyki Materiałów Instytutu Energetyki, 2007 r.