Publikacje

Lp Autor (autorzy) Tytuł publikacji Dane bibliograficzne
1

Golec T.

Ku nowoczesnym technologiom

CZYSTA ENERGIA, nr 7-8/2007, ISSN 1643-126X, 42
2

Golec T., Remiszewski K., Świątkowski B., Błesznowski M.

Palniki pyłowe na biomasę

Energetyka nr 5/2007, ISSN 0013-7249, 375-382
3

Golec T., Szymczak J., Zaręba R.

Doświadczenia eksploatacyjne zebrane przez Instytut Energetyki podczas współspalania biomasy w kotłach energetycznych

Monografia "Współspalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce", wyd. IChPW, Zabrze-Gliwice 2007
4

Ilmurzyńska J.

Perspectives for biomass gasification in Poland

Biuletyn sieci, ThermalNet 2007, no 04, ISSN 1750-8363
5

Ilmurzyńska J., Remiszewski K., Jagiełło K., Celińska A.

Proces zgazowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych

„Paliwa z odpadów” Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W.Wandrasza i Krzysztofa Pikonia; str. 219, Wydawnictwo HELION w Gliwicach; ISBN 978-83-246-1629-9; rok wydania 2007
6

Jagiełło K., Remiszewski K., Golec T.

Metoda poboru i analizy próbek osadów w czasie spalania i współspalania biomasy w kotłach energetycznych

II Konferencja "Kontrla, Sterowanie i Automatyzacja Procesu Spalania w Kotłach Energetycznych", Szczyrk 2007, ISBN 978-83-922258-2-9
7

Jovanovic R., Swiatkowski B., Cvetinovic D., Stefanovic P., Markovic Z., Pavlovic Z.

Turbulent Two-Phase Flow Modeling of Air-Coal Mixture Channels with Single Blade Turbulators

Numerical Analysis and Applied Mathematics (AIP Conference Proceedings ). Vol. 936, 2007, 300-303
8

Kakietek S., Golec T.

Sztuczna inteligencja w eksploatacji i optymalizacji pracy kotła

V Konferencja "Eksploatacja Maszyn i Urządzeń energetycznych", Szczyrk 2007
9

Kakietek S., Zaręba R., Pietrzyk M., Kowalski M., Hardy T.

Program DAWID jako przykład wykorzystania sieci neuronowych do ciągłej kontroli zagrożenia korozyjnego ekranów kotła

II Konferencja "Kontrla, Sterowanie i Automatyzacja Procesu Spalania w Kotłach Energetycznych", Szczyrk 2007, ISBN 978-83-922258-2-9
10

Lewtak R.

Numerical Simulation of Particulate Flows using the Multiphase Particle-In-Cell Method

International Conference "Numerical Analysis and Applied Mathematics, 2007, 343-346