You are here: Home / Publications / 2007

Publications

No Author (authors) Publication title Bibliographical data
1

Anderson E., Karolak J.

Zagrożenia przepięciowe urządzeń elektroenergetycznych w przemysłowych i elektrownianych sieciach 6 kV oraz trudności ich ograniczania spowodowane ferrorezonansem

VIII Konferencja „Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych”, PETROELTECH, Instytut Energetyki, Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, Płock, 19-20.05.2007
2

Bielecki J., Fleszyński J., Wańkowicz J.

Wpływ obciążeń cyklicznych na integralność konstrukcji kompozytowych izolatorów liniowych – wstępne prace doświadczalne

Zeszyt specjalny czasopisma „Przegląd elektrotechniczny” (2007) nr 3, Warszawa, str. 24-26
3

Bielecki J., Strużewska E.,Wańkowicz J.

Weryfikacja modelu wytrzymałości długotrwałej kompozytowych izolatorów liniowych

Zeszyt tematyczny miesięcznika „Energetyka” (wyd. 2007 r.) nr XII str. 7-9
4

Bytnar A.

Turbogenerator stator failures due to some physical phenomena

Poznan University of Technology Academic Journals Electrical Enginering No 55, 2007
5

Cholewa S., Wróblewska S.

Celowość stosowania i sposób działania zabezpieczeń podnapięciowych i podczę-stotliwościowych jednostek wytwórczych

Seminarium 2007, „Działanie automa-tyki elektroenergetycznej w warun-kach awaryjnych systemu” Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP, Bielsko-Biała, 28-30 marca 2007
6

Dytry H., Niedźwiedzik M., Szweicer W., Wróblewska S.

Standardowe rozwiązania zabezpieczeń w polach blokowych rozdzielni systemu elektroenergetycznego

Seminarium 2007, „Zabezpieczenia Przekaźnikowe w Energetyce” Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP, Nałęczów, 3-5 października 2007
7

Dytry H., Wróblewska S.

Wybrane zagadnienia dotyczące sterowania awaryjnego elektroenergetycznych zabezpieczeń bloku

Seminarium 2007, „Automatyka Elek-troenergetyczna w Elektrowniach”, Komitet Automatyki Elektroenerge-tycznej SEP, Turów, Złotniki Lubańskie 21-23 listopada 2007,
8

Dytry H., Wróblewska S.

Wybrane zagadnienia dotyczące sterowania awaryjnego elektroenergetycznych zabezpieczeń bloku

Automatyka Elektroenergetyczna 2007, nr 4
9

Gałka T.

Diagnostics of the steam turbine fluid-flow system condition on the basis of vibration trends analysis

Proceedings of the 7th European Conference on Turbomachinery, Athens, 2007, pp. 521-530
10

Gałka T.

Higher harmonic components in steam turbine vibration velocity spectra: a case study

Proceedings of the 20th International Congress COMADEM’07, Faro, 2007, pp. 351-359
11

Gałka T., Kiebdój J.

Untypical vibroacoustic symptoms of a steam turbine fluid-flow system failure

Diagnostyka, Nr 3(43)/2007, str. 5-10
12

Golec T.

Ku nowoczesnym technologiom

CZYSTA ENERGIA, nr 7-8/2007, ISSN 1643-126X, 42
13

Golec T., Remiszewski K., Świątkowski B., Błesznowski M.

Palniki pyłowe na biomasę

Energetyka nr 5/2007, ISSN 0013-7249, 375-382
14

Golec T., Szymczak J., Zaręba R.

Doświadczenia eksploatacyjne zebrane przez Instytut Energetyki podczas współspalania biomasy w kotłach energetycznych

Monografia "Współspalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce", wyd. IChPW, Zabrze-Gliwice 2007
15

Grodzicki J., Maternicki M., Romaniuk K., Rusiniak M.

Diagnostyka rurociągów pracujących w warunkach pełzania powyżej obliczeniowego czasu eksploatacji

Referat wygłoszony na Konferencji PIRE’2007 w Ustroniu Śląskim. Prace Zakładu Badań i Diagnostyki Materiałów Instytutu Energetyki, 2007 r.
16

Ilmurzyńska J.

Perspectives for biomass gasification in Poland

Biuletyn sieci, ThermalNet 2007, no 04, ISSN 1750-8363
17

Ilmurzyńska J., Remiszewski K., Jagiełło K., Celińska A.

Proces zgazowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych

„Paliwa z odpadów” Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W.Wandrasza i Krzysztofa Pikonia; str. 219, Wydawnictwo HELION w Gliwicach; ISBN 978-83-246-1629-9; rok wydania 2007
18

Jagiełło K., Remiszewski K., Golec T.

Metoda poboru i analizy próbek osadów w czasie spalania i współspalania biomasy w kotłach energetycznych

II Konferencja "Kontrla, Sterowanie i Automatyzacja Procesu Spalania w Kotłach Energetycznych", Szczyrk 2007, ISBN 978-83-922258-2-9
19

Jovanovic R., Swiatkowski B., Cvetinovic D., Stefanovic P., Markovic Z., Pavlovic Z.

Turbulent Two-Phase Flow Modeling of Air-Coal Mixture Channels with Single Blade Turbulators

Numerical Analysis and Applied Mathematics (AIP Conference Proceedings ). Vol. 936, 2007, 300-303
20

Kakietek S., Golec T.

Sztuczna inteligencja w eksploatacji i optymalizacji pracy kotła

V Konferencja "Eksploatacja Maszyn i Urządzeń energetycznych", Szczyrk 2007