Jesteś tutaj: Badania naukowe / Współpraca międzynarodowa / Hydrogen and Fuel Cell Joint Undertaking

Hydrogen and Fuel Cell Joint Undertaking

Wspólna Inicjatywa Wodoru i Ogniw Paliwowych (The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, FCH JU) działająca na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego ma na celu wspieranie badań, rozwoju technologicznego i wdrożeń technologii wodorowych i ogniw paliwowych w Europie. Głównym zadaniem przedsięwzięcia jest połączenie wysiłków sektora badawczego i przemysłowego w celu przyspieszenia wprowadzania na rynek nowych rozwiązań opartych na ogniwach paliwowych, elektrolizerach oraz pokrewnych technologiach związanych z wytwarzaniem, przesyłem i magazynowaniem wodoru oraz wykorzystaniem procesów elektrochemicznych dla potrzeb energetyki, jako instrumentu  budowy niskoemisyjnego europejskiego systemu energetycznego.

Głównym partnerami przedsięwzięcia są: Komisja Europejska, partnerzy przemysłowi zrzeszeni w Hydrogen Europe (Industrial Grouping) oraz środowisko badawcze zrzeszone w N.ERGHY (Research Grouping).

Więcej informacji dotyczących FCH JU znajduje się na stronach: www.fch-ju.eu/ oraz www.nerghy.eu/

Instytut Energetyki jest jedynym polskim członkiem N.ERGHY, a osobą reprezentującą Instytut w działaniach N.ERGHY jest dr inż. Jakub Kupecki, kierownik Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych.

W ramach FCH JU Instytut Energetyki uczestniczył i uczestniczy w realizacji kilku projektów, w tym: FC EURO GRID, HYPER, SOFCOM, ONSITE, HyLAW. Wiecej informacji o realizowanych przez Instytutu Energetyki projektach znaleźć można na stronie www.ien.com.pl/projekty-badawcze