Jesteś tutaj: Badania naukowe / Współpraca międzynarodowa / Fundusz Badawczy Węgla i Stali

Fundusz Badawczy Węgla i Stali

Program Badawczy Funduszu Badawczego Węgla i Stali jest kontynuacją programów badań i rozwoju technicznego w dziedzinie węgla i stali Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (programy BRT EWWiS).

Celem programu jest wspieranie konkurencyjności wspólnotowego sektora węgla i stali. Program jest zgodny z naukowymi, technologicznymi i politycznymi celami Unii Europejskiej i uzupełnia działania prowadzone w państwach członkowskich w ramach innych programów badawczych Wspólnoty (np. jest komplementarny z Programem Ramowym UE).

Program zapewnia pomoc finansową projektom i innym działaniom poprzez wspieranie współpracy między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczymi i uczelniami. Obejmuje procesy produkcyjne, utylizację, ochronę zasobów surowcowych, poprawę stanu środowiska oraz bezpieczeństwo pracy w sektorach związanych z przemysłem węgla i stali. Wnioski muszą odnosić się do naukowych, technicznych i społecznych priorytetów wymienianych w załącznikach do odnośnej decyzji Rady UE (Council Decision 2003/78/EC of 1 February 2003).

W programie mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa, instytuty badawcze lub osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego UE, pod warunkiem, że ich zamiarem jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej lub mogą one znacząco przyczynić się do takiej działalności.

Szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa i podstaw prawnych programu, a także wzory formularzy i dokumentów, znajdują się pod adresem: http://cordis.europa.eu.int/coal-steel-rtd/.

Wnioski w Programie Badawczym Funduszu Badawczego Węgla i Stali przyjmowane są przez Komisję Europejską do 15 września każdego roku.

Instytut Energetyki uczestniczył w realizacji 3 projektów Funduszu: FLOX-COAL, BOFCOM, SMARTBURN i FLOX-COAL II. Aktualnie realizowany jest projekt CERUBIS.