EERA

European Energy Research Alliance (EERA) jest inicjatywą dziesięciu wiodących europejskich instytutów badawczych. EERA została oficjalnie powołana 27 października 2008 przy wsparciu Komisji Europejskiej. Głównym celem EERA jest wzmocnienie, rozwój i optymalizacja badań energetycznych w Unii Europejskiej i przyspieszenie rozwoju nowych technologii energetycznych poprzez wdrożenie Wspólnych Programów Badawczych (Joint Programmes). Celem Programów ma być wsparcie technologii energetycznych zdefiniowanych w Strategicznym Planie Technologii Energetycznych (SET Plan) – łączenie, integracja i dążenie do komplementarności działań i zasobów jednostek badawczych, a także łączenie krajowych i wspólnotowych źródeł finansowania.

W roku 2009 Instytut Energetyki został członkiem Komitetu Wykonawczego EERA, w skład którego wchodzi 15 największych instytucji badawczych w obszarze energetyki w Europie. W składzie Komitetu Instytut jest jedyną instytucją z Polski i jedną z dwóch z nowych krajów członkowskich UE.

Merytoryczna działalność EERA prowadzona jest poprzez realizację tzw. Joint Programmes - Wspólnych Programów Badawczych. Dotychczas ogłoszonych zostało 16 Wspólnych Programów Badawczych EERA. Instytut Energetyki aktywnie uczestniczy w 7 z nich: Wspólnych Programach Energetyki Wiatrowej, Inteligentnych Sieci Energetycznych, Bioenergii, Ogniw Paliwowych, Ekonomicznego, Środowiskowego i Społecznego, Wpływu Technologii Energetycznych oraz Smart Cities. Instytut prowadzi również działania koordynujące udział innych polskich zespołów we wspólnych programach EERA (na przykład w programach dotyczących magazynowania energii i gazu łupkowego).

Dnia 8 kwietnia 2014 dyrektor Instytutu Energetyki prof. Jacek Wańkowicz wraz z pozostałymi członkami Komitetu Wykonawczego EERA podpisał akt powołania EERA, jako instytucji posiadającej osobowość prawną. W ten sposób Instytut Energetyki stał się jednym z 15 członków założycieli EERA.

W roku 2017 Instytut wybrany został w skład Komitetu Wykonawczego na kolejną dwuletnią kadencję 2017-2019. Aktualnie w skład Komitetu Wykonawczego EERA wchodzą następujące instytucje: AIT (Austra), BERA (Belgia), CEA (Francja), CIEMAT (Hiszpania), CVREZ (Czechy), DTU (Dania), ENEA (Włochy), EPFL (Szwajcaria), Helmoltz Assciation (Niemcy), IEn (Polska), LNEG (Portugalia), NERA (Holandia), SINTEF (Norwegia), UKERC (Wielka Brytania), VTT (Finlandia).

Więcej informacji na temat EERA można znaleźć na stronie http://www.eera-set.eu/