DZE-2 - Zespół Ekspertów nr 2.

Zespół Ekspertów DZE-2 jest nowoutworzonym zespołem w Instytucie Energetyki. Zakres tematyczny prac zespołu pokrywa się z zainteresowaniami naukowymi prof. dr hab. Bartłomieja A. Głowackiego, kierownika zespołu.