CIGRE

CIGRE (Conseil International des Grands Reseaux Electriques) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, którego celem jest promowanie współpracy oraz ułatwianie wymiany wiedzy technicznej i informacji między specjalistami z całego świata w celu poprawy systemów elektroenergetycznych, a w szczególności wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej przy wysokich napięciach.

Organizacja istnieje od 1921 r., Polska była jej członkiem-założycielem. CIGRE liczy ponad 2 500 ekspertów z całego świata współpracujących w zespołach koordynowanych przez 16 Komitetów Studialnych nadzorowanych przez Komitet Techniczny. Ich głównym celem jest zaprojektowanie i wdrożenie przyszłego systemu elektroenergetycznego, optymalizacja istniejących urządzeń i systemów zasilania, poszanowanie środowiska i ułatwienia dostępu do informacji.

W Polsce komitetem krajowym CIGRE jest Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych - PKWSE.

Aktywny udział w pracach PKWSE i CIGRE bierze udział Instytut Energetyki. Przewodniczącym Rady Zarządzającej PKWSE jest prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz, a wiceprzewodniczącym jest dr hab. inż. Krzysztof Madajewski, prof IEn, dyrektor Oddziału Gdańsk IEn.

Więcej informacji na stronie http://www.cigre.org/ oraz http://www.cigre.pl/