Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Struktura / Pion Cieplny / CUE - Zakład Badań Urządzeń Energetycznych / Zespoły / CG – Centrum Badań Urządzeń Grzewczych Małej Mocy

CG – Centrum Badań Urządzeń Grzewczych Małej Mocy

Centrum Badań Urządzeń Małej Mocy (CG) realizuje

  1. badania naukowe i prace  rozwojowe w zakresie projektowania i doradztwa dla producentów kotłów i urządzeń grzewczych
  2. badania i pomiary na potrzeby przemysłu w zakresie spełnienia wymagań norm i przepisów
  3. badania urządzeń grzewczych nie objęte zakresem akredytacji
  4. badania i projekty instalacji do termicznej utylizacji odpadów wraz z badaniami emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłu
  5. pomiary i analizy w zakresie racjonalizacji i efektywności zużycia energii
  6. analizy techniczno-konstrukcyjne
  7. ekspertyzy techniczne i technologiczne

Centrum CG prowadzi działalność konsultacyjną i doradczą.

Kierownikiem Centrum jest mgr inż. Rafał Katarzyński.