Jesteś tutaj: Instytut Energetyki / Badania

Badania

Tematyka badawcza Instytutu Energetyki obejmuje szeroką gamę zagadnień związanych z efektywną generacją, dystrybucją i użytkowaniem energii, rozwojem infrastruktury sektora energetycznego, wdrażaniem odnawialnych źródeł energii, czystą konwersją paliw kopalnych, a także z tworzeniem analiz i strategii energetycznych. Badania prowadzone przez Instytut wpisują się w strategiczne cele polskiej polityki energetycznej i długoterminowe plany rozwoju sektora energetycznego w Europie. Wiele tematów badawczych IEn wynika z bezpośrednich oczekiwań przemysłu energetycznego oraz jest wynikiem współpracy badawczej z partnerami polskimi i europejskimi w licznych projektach badawczo-wdrożeniowych.