Armatura

Stacja Badań Armatury Instalacji C. O. i Wodociągowej wykonuje badania:

  • termostatycznych zaworów grzejnikowych,
  • armatury instalacji c.o. i wodociągowej,
  • kurków kulowych.

w oparciu o aktualne normy krajowe i europejskie

 

Schemat stanowiska do badań armatury

tl_files/zdjecia/UGA/armatura/a1.gif
1- Miernik różnicy ciśnienia, 2 - Regulator różnicy ciśnienia, 3 - Rejestrator,
4 - Regulator temperatury, 5 - Kocioł grzewczy, 6 - Pompa obiegowa,
7 - Miernik temperatury, 8 - Ciśnieniomierz wskazówkowy, 9 - Badana próbka,
10 - Pierścienie impulsowe ciśnienia, 11 - Zawór, 12 - Stabilizator ciśnienia wody,
13 - Przepływomierz,

 

Fotografie Stacji Badań Armatury Instalacji C. O. i Wodociągowej

 tl_files/zdjecia/UGA/armatura/a2.jpeg
Stanowisko sterowania badaniami armatury c.o. i sieci domowej

tl_files/zdjecia/UGA/armatura/a3.jpeg
Stanowisko do badań mechanicznych i szczelności armatury

tl_files/zdjecia/UGA/armatura/a4.jpeg
Układ zasilania stanowiska do badań hydraulicznych armatury