Jesteś tutaj: Badania naukowe / Konferencje i seminaria / Archiwalne

Archiwalne

20 sierpnia 2014, Warszawa, Warsztaty projektu FC-District

W dniu 20 sierpnia 2014 w sali konferencyjnej Instytutu Energetyki w Warszawie odbyły się warsztaty projektu FC-DISTRICT New CHP network technologies for energy efficient and sustainable districts (www.ieninnowacje.pl) współfinansowanego ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Organizatorami warsztatów byli Instytut Energetyki oraz koordynator projektu Mostostal Warszawa.

W trakcie spotkania przedstawione zostały wyniki prac badawczych projektu, a wśród nich technologie optymalizujące współdziałanie różnych jednostek mikro-kogeneracyjnych (silnik Stirlinga, stos ogniw paliwowych, kocioł gazowy) w ramach wydzielonej lokalnej sieci ciepłowniczej. Zaprezentowano również opracowane w ramach projektu nowe materiały izolacyjne

Na zakończenie warsztatów uczestnicy zwiedzili wybudowaną w ramach projektu w budynkach IEn przy ul. Mory instalację demonstracyjną mikro-CHP składającą się m.in. z silników Stirlinga,  układu kogeneracyjnego opartego na stosie ogniw paliwowych, lokalnej sieci ciepłowniczej i pomieszczeń sterowni całego układu.

Poniżej krótki fotoreportaż ze spotkania.

2 czerwca 2014, Warszawa, 3rd International Symposium on Solid Oxide Fuel Cells: Gasifier - SOFC systems

W dniu 2 czerwca 2014 w Warszawie odbyło się organizowane przez Instytut Energetyki (Warszawa) i TU Delft (Delft, Holandia) sympozjum pt. :

"3rd International Symposium on Solid Oxide Fuel Cells for Next Generation Power Plants: Gasifier - SOFC systems".

W sympozjum wzięli udział wybitni specjaliści w obszarze ogniw paliwowych SOFC z całego świata, m. in. z Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec, Holandii oraz z Polski.

Było to trzecie z kolei sympozjum na temat SOFC organizowane kolejno w różnych krajach świata. W tym roku było ono realizowane w Polsce w ramach projektu SENERES finansowanego ze środków 7. Programu Ramowego UE i wspierane jest przez IEA – Advanced Fuel Cells Programme.

Celem sympozjum było spotkanie ekspertów (reprezentujących zarówno środowisko naukowe jak przemysł) w zakresie materiałów, technologii i systemów SOFC (ze szczególnym uwzględnieniem technologii zgazowania) oraz dyskusja na temat najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie na świecie.

Spotkanie poprowadzili dr P.V. Aravind (TU Delft) i dr inż. Tomasz Golec (IEn).

Program sympozjum

Poniżej krótki fotoreportaż ze spotkania.

30 października 2013, Seminarium "SOFC optimisation and small CHP installations on the basis of SOFC"

W środę 30 października 2013 w Instytucie Energetyki w Warszawie odbyło się seminarium warsztatowe pt.: „SOFC optimisation and small CHP installations on the basis of SOFC”. Spotkanie organizowane było w ramach działań dwóch projektów 7. Programu Ramowego UE: SENERES (Sustainable Energy Research and Development Centre) oraz FC
DISTRICT (New µ-CHP network technologies for energy efficient and sustainable districts) realizowanych przez Instytut Energetyki. Seminarium połączone było z wizytacją instalacji pilotażowej powstałej w ramach projektu FC-DISTRICT.

Ponizej agenda spotkania i krótki fotoreportaż.

Agenda spotkania

16 października 2013, Warszawa, Dzien informacyjny tematu Energia w programie Horyzont 2020

W środę 16 października 2013 w Instytucie Energetyki w Warszawie, ul Mory 8 odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące tematu Energia w nowym Programie Ramowy UE Horizon 2020. Celem spotkania było przedstawienie priorytetów Komisji Europejskiej w zakresie badań energetycznych w nowym Programie Ramowym oraz tematyki konkursów obszaru Energia na lata 2014-2015.

Spotkanie organizowane było wspólnie przez Instytut Energetyki i Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE. W spotkaniu jako prelegenci wzięli udział przedstawiciele KPK, Ministerstwa Gospodarki i NCBiR oraz Instytutu Energetyki.

Ponizej agenda spotkania i krótki fotoreportaż.

Agenda spotkania

16-17 lipca 2013, Warszawa, Spotkanie partnerów projektu MILESECURE-2050

W dniach 16-17 lipca 2013 w Instytucie Energetyki w Warszawie odbyło się spotkanie partnerów projektu MILESECURE-2050 „Multidimensional Impact of the Low-carbon European Strategy on Energy Security, and Socio-Economic Dimension up to 2050 perspective”. Spotkanie zostało zorganizowane przez zespół CENERG wspólnie z Politechniką w Turynie. Spotkanie prowadziła koordynator projektu prof. Patrizia Lombardi z Politechniki w Turynie, a wzięli w nim udział partnerzy z Włoch (POLITO, ENEA, LSC), Holandii (MUST), Francji (SMASH), Wielkiej Brytanii (USAL), Austrii (PLUS), Belgii (JRC), Niemiec (ECOLOGIC) i Polski (Instytut Energetyki, EnergSys).

W spotkaniu uczestniczył również członek Komitetu Doradczego projektu Pierre Laconte (informacja o Pierze Laconte i tłumaczenie jego artykułu na stronie Aktualności IEn.

Poniżej fotoreportaż ze spotkania.

5 czerwca 2013, Warszawa, Warsztaty IPR projektu SENERES

W dniu 5 czerwca 2013 w Instytucie Energetyki w Warszawie odbyły się warsztaty pt. Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną w badaniach energetycznych - procesy komercjalizacji badań w Instytucie Energetyki.

Program warsztatów obejmował strategie innowacji i procesy komercjalizacji wyników prac badawczych i wynalazków w Instytucie Energetyki. Spotkanie prowadził Luk Palmen, prezes zarządu firmy InnoCo Sp. z o.o.

Warsztaty zrealizowane były w ramach projektu: „Sustainable Energy Research and Development Centre SENERES” finansowanego ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Poniżej krótki fotoreportaż ze spotkania.

13-14 maja 2013, Warszawa, Warsztaty tematyczne projektu SENERES

W dniach 13-14 maja 2013 w Instytucie Energetyki Warszawa – Siekierki w ramach realizacji projektu SENERES odbyły się warsztaty tematyczne po tytułem Clean coal technologies with CO2 capture – gasification and oxy-combustion technologies. Wykładowcami byli naukowcy Centrum Badań Energetycznych ECN (Petten, Holandia): dr Jan R Pels, dr. Rian Visser, dr Luc Rabou, dr Paul J. de Wild i dr Mariusz Cieplik.

Tematyka warsztatów obejmowała między innymi problemy termicznej konwersji biomasy i odpadów, generacji energii elektrycznej i ciepła z odpadów, współspalania biomasy z węglem kamiennym i brunatnym, czyszczenia gazów wylotowych i wykorzystania paliw gazowych. W warsztatach uczestniczyli pracownicy Instytutu Energetyki, partnerzy projektu SENERES z TU Delft (Holandia), KTH (Szwecja), Uniwersytet Cambridge (Wielka Brytania), CIRCE (Hiszpania), IFK USTUTT (Niemcy) i CNR-ISTEC (Włochy), członkowie Komitetu Sterującego projektu, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Gospodarki, przemysłu (PGE), a także reprezentanci Instytutów Energetyki z Rumuni i Litwy.

Pierwszego dnia warsztatów miało miejsce także spotkanie Komitetu Sterującego projektu SENERES, w którym wziął udział prof. Jacek Wańkowicz, dyrektor Instytutu Energetyki.

Poniżej agenda spotkania, fotoreportaż ze spotkania oraz linki do wygłoszonych referatów. Referaty są zabezpieczone hasłem przesyłanym e-mailem).

Agenda

Referaty:

Thermal Conversion Residues Recycling and Reuse Options

Small/Medium-scale Biomass Combustion

Gaseous fuels

Biomass (and coal) pyrolysis for chemicals, performance materials and fuels in a (bio)refinery

 

7 marca 2013, Warszawa, Seminarium Pracowni Automatyki Elektroenergetycznej

W dniu 7 marca 2013 r. Pracownia Automatyki Elektroenergetycznej zorganizowała seminarium pt. „Praca zabezpieczeń impedancyjnych i odległościowych bloków energetycznych w warunkach kołysań mocy w sieci elektroenergetycznej”.

Problemy, jakie wykryto podczas realizacji prac naukowo-badawczych przeprowadzanych w ostatnich latach w Pracowni, są na tyle ważne i interesujące, że wymagały dyskusji w gronie specjalistów automatyki elektroenergetycznej.

 

 

 

Program seminarium obejmował:

 1. Krótkie omówienie prac wykonanych w IEn w latach 2009 – 2012, których tematyka dotyczyła doboru nastawień i sposobu działania zabezpieczeń bloków wytwórczych reagujących na zakłócenia w sieci zewnętrznej.
 2. Wyniki analizy pracy zabezpieczeń impedancyjnych i odległościowych ze względu na zapewnienie ich selektywnego działania w warunkach kołysań mocy w sieci przesyłowej.
 3. Analiza doboru charakterystyk rozruchowych i sposobu działania zabezpieczeń reagujących na utratę synchronizmu współpracy generatora z siecią, ze względu wymaganie utrzymania pracy bloku w warunkach zakłóceń w sieci przesyłowej.
 4. Dyskusja dotycząca koordynacji nastawień zabezpieczeń impedancyjnych bloku i sieci w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Poniżej krótki fotoreportaż z seminarium.

21 lutego 2013, Turyn, Kick-off meeting projektu MILESECURE-2050

Dnia 21 lutego 2013 w Turynie odbyło się pierwsze spotkanie (kick-off meeting) konsorcjum projektu MILESECURE-2050. Organizatorem spotkania był zespół koordynatora projektu - Politechniki Turyńskiej pod kierunkiem prof. Patrizii Lombardi, która prowadziła spotkanie. Komisję Europejską reprezentował dr Domenico Rossetti di Valdalbero, który pełni rolę oficera naukowego projektu. Ze strony Instytutu Energetyki w spotkaniu uczestniczyli dr inż. Zygmunt Parczewski i dr inż. Andrzej Sławiński (CENERG).

Spotkanie miało miejsce w pięknym zabytkowym budynku Politechniki Turyńskiej. Poniżej fotoreportaż ze spotkania.

tl_files/zdjecia/Menu dolne/Konferencje/2013-02-21_Turyn_Milesecure_Kick-off/DSCN7087.JPGtl_files/zdjecia/Menu dolne/Konferencje/2013-02-21_Turyn_Milesecure_Kick-off/DSCN7092.JPG

tl_files/zdjecia/Menu dolne/Konferencje/2013-02-21_Turyn_Milesecure_Kick-off/DSCN7099.JPGtl_files/zdjecia/Menu dolne/Konferencje/2013-02-21_Turyn_Milesecure_Kick-off/DSCN7108.JPG

tl_files/zdjecia/Menu dolne/Konferencje/2013-02-21_Turyn_Milesecure_Kick-off/DSCN7104.JPGtl_files/zdjecia/Menu dolne/Konferencje/2013-02-21_Turyn_Milesecure_Kick-off/DSCN7105.JPG

6 lutego 2013, Warszawa, Seminarium naukowe projektu SENERES

W dniu 6 lutego 2013 odbyło się seminarium naukowe projektu SENERES pod tytułem "Materials, processes and fuels for Solid Oxide Fuel Cells". W seminarium uczestniczyli między innymi Piotr Płaza (TU Delft, Holandia), dr Irene Malpartida Garcia (Universidad de Málaga, Hiszpania), dr Yevgeniy Naumovich (University of Aveiro, Portugalia) i dr Carlo Resini (Genua, Włochy).

Program seminarium

tl_files/zdjecia/Menu dolne/Konferencje/SENERES - seminarium/DSCN6781-2.jpgtl_files/zdjecia/Menu dolne/Konferencje/SENERES - seminarium/DSCN6785-2.jpgtl_files/zdjecia/Menu dolne/Konferencje/SENERES - seminarium/DSCN6794-2.jpgtl_files/zdjecia/Menu dolne/Konferencje/SENERES - seminarium/DSCN6799-2.jpgtl_files/zdjecia/Menu dolne/Konferencje/SENERES - seminarium/DSCN6801-2.jpgtl_files/zdjecia/Menu dolne/Konferencje/SENERES - seminarium/DSCN6808-2.jpgtl_files/zdjecia/Menu dolne/Konferencje/SENERES - seminarium/DSCN6809-2.jpgtl_files/zdjecia/Menu dolne/Konferencje/SENERES - seminarium/DSCN6814-2.jpg

7-9 stycznia 2013, Rynia k/Warszawy, Seminarium projektu kluczowego „Modelowe kompleksy agroenergetyczne"

W dniach 7-9 stycznia 2013 w ośrodku szkoleniowym ALLIANZ w Ryni (okolice Warszawy) odbyło się seminarium pt. „Modelowe kompleksy agroenergetyczne, jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii”. Seminarium organizowane było w ramach Projektu Kluczowego Nr WND-POIG.01.01.02-00-016/08 o tym samym tytule.

tl_files/zdjecia/Menu dolne/Konferencje/Seminarium projektu kluczowego/zdjecie1_uciete.JPG

 

 

 

 

 

Z tej okazji Instytut Energetyki miał możliowść goszczenia przedstawicieli wszystkich jednostek wchodzących w skład konsorcjum projektowego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. prof. dr hab. inż. Jan Kiciński (IMP PAN), koordynator projektu, prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz (IMP PAN), prof. dr hab. Janusz Gołaszewski (UWM).

 

 

 

tl_files/zdjecia/Menu dolne/Konferencje/Seminarium projektu kluczowego/zdjecie2.jpg

 

 

 

 

Seminarium rozpoczęło się sesją wyjazdową połączoną ze zwiedzaniem Laboratorium Przygotowania Paliw IEn na Morach. Gospodarzem spotkania był dyrektor Instytutu Energetyki dr hab. inż. Jacek Wańkowicz.

 

 

 

tl_files/zdjecia/Menu dolne/Konferencje/Seminarium projektu kluczowego/zdjecie3.jpg

 

 

Goście mieli okazję zobaczyć m.in. gotowe instalacje do przygotowywania i rozfrakcjonowania pyłu węglowego, instalacje do przygotowania paliw z biomasy i odpadów biodegradowalnych w postaci pyłu, peletu i brykietów. Na wszystkie pytania zainteresowanych odpowiadał dr inż. Tomasz Golec, Kierownik Pionu Cieplnego Instytutu Energetyki oraz mgr inż. Grzegorz Nehring, kierownik zadania w Projekcie Kluczowym.

Więcej informacji o Laboratorium Przygotowania Paliw na stronie:
http://ien.com.pl/laboratorium-przygotowania-paliw-do-badan

 

 

tl_files/zdjecia/Menu dolne/Konferencje/Seminarium projektu kluczowego/zdjecie4.jpg

 

 

 

 

Druga część spotkania odbyła się w Ryni k/Warszawy i miała charakter szkoleniowo-informacyjny. Przez dwa kolejne dni podsumowano i przeanalizowano postępy prac badawczo-wdrożeniowych w zakresie kompleksów agroenergetycznych i kogeneracji rozproszonej.

 

 

tl_files/zdjecia/Menu dolne/Konferencje/Seminarium projektu kluczowego/zdjecie5.jpg

 

 

Tematyka seminarium obejmowała następujące zagadnienia:

- Zgazowanie biomasy. Biomasa i jej wartość energetyczna, obróbka wstępna biomasy i parametry procesu zgazowania, prace projektowe.
- Mikrosiłownia kogeneracyjna ORC.
- Biogaz i biomasa: technologia produkcji biomasy, wartość energetyczna surowca roślinnego i odpadów organicznych, obróbka wstępna, konwersja do biogazu, parametry procesu, prace projektowe.

 

 

Koordynator projektu prof. dr hab. inż. Jan Kiciński w podsumowaniu wyraził zadowolenie z dokonanych postępów prac w poszczególnych zadaniach.

9-10 października 2012, Warszawa, Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacje dla Energetyki"

W dniach 9-10 października 2012 r. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbyła się się Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacje dla Energetyki”. Organizatorem konferencji był Instytut Energetyki.

Konferencja adresowana była do przedstawicieli szeroko rozumianej energetyki (koncerny energetyczne, elektrownie, firmy kotłowe, zakłady remontowe energetyki) oraz jednostek badawczych (uczelnie wyższe, instytuty).

Tematyka konferencji

 • Finansowanie i komercjalizacja prac badawczo-rozwojowych,
 • Energetyczne wykorzystanie biomasy – kierunki rozwoju,
 • Spalanie i współspalanie biomasy w technologii pyłowej,
 • Zgazowanie biomasy w złożu stałym – możliwości i ograniczenia
 • Czyste technologie węglowe - spalanie tlenowe w kotłach energetycznych.
 • Ogniwa paliwowe dla kogeneracji rozproszonej – stan dzisiejszy i perspektywy,
 • Wysokotemperaturowe Ogniwa Paliwowe SOFC i membrany tlenowe.
 • Układy kogeneracyjne z ogniwami paliwowymi,
 • Węglowe ogniwa paliwowe – szansa dla Polski.

Cele konferencji

 • Prezentacja wyników projektu pt. „Modernizacja i rozbudowa Laboratorium Nowych Technik Energetycznych w Instytucie Energetyki" oraz przedstawienie nowych możliwości badawczych Instytutu Energetyki uzyskanych dzięki temu projektowi,
 • Prezentacja polityki badawczej MNiSW oraz roli NCBiR w badaniach dla przemysłu i komercjalizacji wyników badań,
 • Integracja środowisk naukowych i przemysłowych ukierunkowana na podejmowanie wspólnych działań dla opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii energetycznych.

Goście i referaty

W trakcie konferencji przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ przedstawili referaty dotyczące polityki badawczej i komercjalizacji wyników badań. Przedstawiciele Instytutu Energetyki zaprezentowali niektóre nowe technologie energetyczne i na tym tle badania realizowane w Instytucie oraz wykorzystywaną do tego celu infrastrukturę badawczą. Uczestnicy konferencji mieli możliwośc zwiedzenia nowych laboratoriów Instytutu Energetyki w Warszawie.

Informacja

W ramach Instytutu Energetyki działa Laboratorium Nowych Technik Energetycznych. W latach 2008-2012 dokonano znacznej modernizacji i rozbudowy tego laboratorium przy wsparciu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Działanie 2.1 – Rozwój Ośrodków o wysokim potencjale badawczym). Projekt ten pokazuje jak rozwój infrastruktury badawczej przekłada się bezpośrednio na realizację prac badawczo-wdrożeniowych i rozwój innowacyjnych technologii dla energetyki. Jednym z przykładów są prace na rzecz Konsorcjum „Węglowe Ogniwa Paliwowe”.

Program konferencji